Dodatečné úpravy fotografií

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MDUF Z 2 9S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Přednášející: Ing.Petra Vávrová, PhD., koordinátor Robert Silverio

Termíny a místo konání: středa 6.4.2011,8:30 ? 17,Technické muzeum Brno,

Purkyňova 2950/105,Brno

Podmínky atestace: zá/2 za 100% účast

Poznámka: přednostně je modul zaměřen na studenty KFO, ateliéru restaurování fotografických materiálů a studenty CASu restaurování kinematografických materiálů.

Maximální počet: 4 studenti (omezeno volnými místy na workshopu)

Anotace: tento workshop s přednáškami je zaměřen na dodatečné úpravy fotografií, jako jsou např. tónování, retušování, lakování a další speciální úpravy fotografií (např. technikou face-mounted, laminováním) a také způsoby adjustace fotografií. Workshop je organizován v Technickém muzeu v Brně a pořádá ho komunita PhotoChemPoint. Worskhop může být pro studenty také možnost, jak se stát členy této komunity a navázat profesní kontakty a spolupráci.

Program :

8:30-10:00Registrace účastníků

10:00-10:20Mgr. Radek Přikryl, Ph.D., FCH VUT v Brně: Představení projektu ChemPoint - vědci pro chemickou praxi

doc. Ing. Michal Veselý, CSc., FCH VUT v Brně: Představení portálu www.chempoint.cz a programů plánovaných workshopů

10:20-11:00Ing. Petra Vávrová, Ph.D., Národní knihovna ČR, Praha: Úvod do problematiky tónování a kolorování fotografií

11:00-11:40Praktická část:

Ing. Petra Vávrová, Ph.D., Národní knihovna ČR, Praha: Mikroskopická identifikace tónovaných a kolorovaných fotografií

11:40-13:00Oběd, diskuse

13:00-13:40Mgr. Irena Armutidisová, FAVU VUT v Brně: Retuš negativů a pozitivů

13:40-14:20Ing. Hana Paulusová, Národní archiv Praha: Základní látky v lakových vrstvách skleněných negativů, jejich vlastnosti a identifikace

14:20-15:00Přestávka, občerstvení, diskuse

15:00-15:20Ing. Petr Dzik, Ph.D., FCH VUT v Brně: Terminologie a technologie adjustace fotografií

15:20-15:40Praktická část

Ing. Petra Vávrová, Ph.D., Národní knihovna ČR, Praha: Technika „Face-mounted“ fotografie

15:40-

16:00Ing. Vojtěch Písařík, Thalia Picta s.r.o., Praha: Způsoby adjustace výstavních fotografií

16:00-16:20Ondřej Prokop, Megapress s.r.o., Brno: Možnosti laminace jako ochrany fotografií a digitálních tisků

16:20-17:00Moderovaná diskuse

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů