Portfolio – presentation of artistic work 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MEP1 Z 2 3/D anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář je zaměřen na prezentaci autora ve formě portfolia. Zabývá se otázkami uměleckého provozu, pravidel a možností sebeprezentace.

Forma studia

modul

Předpoklady a další požadavky

Seminář bude rozdělen do 3 individuálních konzultačních termínů, kde si posluchači mohou zabookovat svůj čas na konzultaci. Místo je nutné si zarezervovat zapsáním termínu na nástěnce na katedře.

Obsah kurzu

Na konkrétním portfoliu studenta ukazuje vhodný způsob i chyby. Nabízí různé strategie tvorby portfolia podle různých požadavků i formátů. Výstupem je vlastní portfolio a základní orientace v institucionálním provozu – kde, co a jak prezentovat.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro splnění ZS - je 1 x osobní konzultace (listopad, prosinec), 1x osobní konzultace před nebo hned po klauzurách

Poznámka

V letním semestru dojde k reflexi prezentace zimních klauzur a vyplynou společné aktivity (společný seminář, návštěvy vybraných institucí)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů