Portfolio – presentation of artistic work 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MEP1 Z 2 3/D anglicky zimní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář je zaměřen na prezentaci autora ve formě portfolia. Zabývá se otázkami uměleckého provozu, pravidel a možností sebeprezentace.

Forma studia

modul

Předpoklady a další požadavky

Seminář bude rozdělen do 3 individuálních konzultačních termínů, kde si posluchači mohou zabookovat svůj čas na konzultaci. Místo je nutné si zarezervovat zapsáním termínu na nástěnce na katedře.

Obsah kurzu

Na konkrétním portfoliu studenta ukazuje vhodný způsob i chyby. Nabízí různé strategie tvorby portfolia podle různých požadavků i formátů. Výstupem je vlastní portfolio a základní orientace v institucionálním provozu – kde, co a jak prezentovat.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro splnění ZS - je 1 x osobní konzultace (listopad, prosinec), 1x osobní konzultace před nebo hned po klauzurách

Poznámka

V letním semestru dojde k reflexi prezentace zimních klauzur a vyplynou společné aktivity (společný seminář, návštěvy vybraných institucí)

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů