Fotografie a právo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MFAP Z 1 3/H česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Modul by měl poskytnout studentům katedry fotografie základní orientaci v problematice autorských a souvisejících práv. Jeho cílem je propojit intenzivní uměleckou ateliérovou výuku s reálným tvůrčím provozem v Čechách i zahraničí a po právní stránce tak připravit studenty na praktický život po absolvování jejich studia.

Forma studia

Modul

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Modul bude zaměřen na nejčastější právní otázky a situace, se kterými se může student katedry fotografie setkat během svého studia a navazující aktivní kariéry. Mezi základní témata bude patřit otázka vzniku fotografického díla, problematika osobnostních a majetkových autorských práv a doba jejich ochrany, poskytování licencí k užití fotografií jiné osobě či upravení vztahů mezi autorem a galerií či jinou kulturní institucí. Pozornost bude věnována i aktuálním otázkám týkajících se apropriace (přivlastnění cizí fotografie) při vytváření vlastního díla nebo stanovení limitů ochrany soukromí při fotografování jiných osob.

Výklad bude doprovázen fotografiemi zajímavých českých i zahraničních případů, které se v kontextu těchto témat objevily a které budou impulsem pro navazující širší debatu (např. soudní spor fotografa Patrica Cariou s výtvarníkem Richardem Princem týkající se jeho děl v rámci projektu Canal Zone, fotografie Jasanského a Poláka - s jejich souhlasem výtvarně zpracovaná Štěfanem Tóthem, nedávná kauza reportážní fotografky Catrijn van Giel s belgickým malířem Lucem Tuymansem a řada dalších)

Doporučená nebo povinná literatura

-Adamovsky?, Michal. Vy?voj autorske?ho pra?va ve fotografii do roku 1945, bakala?r?ska? pra?ce na AMU, katedra fotografie FAMU, 2011.

-Adamovsky?, Michal: Fotografie a majetková práva, diplomová pra?ce na AMU, katedra fotografie FAMU, 2014.

-Allen, Greg. Canal Zone Richard Prince Yes Rasta: Selected Court Documents. New York, 2011.

-Gendreau, Isolde. Nordemann, Axel. Oesch, Rainer. Copyright and Photographs. An International Survey. London, 1999.

-Girardin, Daniel. Pirker, Christian. Controverses, Une historie juridique at e?thique de la

photographie. Actes Sud/Muse?e de L E?lyse?e, 2008.

-Johns, Adrian. Pirátství. Boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese. Host, 2013.

-McClean, Daniel (ed.). The trials of art. Ridinghouse, London, 2007.

-Valoušek, Martin. Fotografie a Právo. Autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii. Leges, 2014.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na modulu a navazující diskusi.

Poznámka

Životopis přednášejícího:

Michal Adamovský (1982), student doktorského programu na FAMU, kde se zabývá mezioborovým vztahem fotografie a autorského práva. Absolvoval právnickou fakultu a po zkušenostech nabytých u prof. Jiřího Srstky v DILIA - divadelní, literární a audiovizuální agentuře absolvoval též magisterské studium na katedře fotografie FAMU v ateliéru Štěpánky Šimlové. Během svých studií na FAMU byl vybrán například do tvůrčí residence Atelieru de Visu v Marseille (pod vedením Antoine de Agathy, Magnum Photos), získal dvouměsíční stipendium pro výzkum autorského práva v Museum of Modern Art Library a International Center of Photography v New Yorku a zúčastnil se několika worshopů v Lucembursku, Izraeli a Chorvatsku. Michal Adamovský vystavoval v řadě českých i zahraničních galerií (např. Galerie Langhans Praha, Exhibit N. 9 v New Jersey, Chung - Ang Art Centre v Soulu či CCC - Czech China Contemporary v Pekingu). V současné době je ředitelem neziskové organizace Fair Art a spolu s jejími členy připravuje pro studenty Vysoké školy umělecko-průmyslové, Akademie výtvarných umění a FAMU v Praze sérii oborových přednášek týkajících se práva duševního vlastnictví.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů