Fotografie a AV média v expozicích Národního technického muzea

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MFAVM Z 2 2S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač se seznámí s v praktickou aplikací obrazového materiálu v centrální paměťové instituci.

Výstupem bude reflexe daného tématu v rozsahu 2NS, koncipovaná jako muzejní kritika či recenze vybrané expozice.

Forma studia

Prezenční (exkurse)

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Využití fotografického a AV materiálu v expozicích, způsoby prezentace, řešení

preventivní konzervace vystaveného materiálu. Forma výuky: komentovaná prohlídka expozic, exkurse do zázemí NTM.

Doporučená nebo povinná literatura

Hozák, J.: Příběh národního technického muzea, Praha, 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení reflexe ? recenze či kritiky.

Poznámka

Pro uznání sníženého vstupného pro školní skupiny je nutné na pokladně NTM odevzdat jmenný seznam účastníků.

Životopis přednášejícího:

Petr Kliment se narodil v roce 1953 a je absolvent oboru Umělecká fotografie na FAMU. V letech 1983 až 1992 pracoval jako kurátor v oddělení fotografické a filmové techniky NTM v Praze. V následujících letech byl na volné noze a zabýval se především předtiskovou přípravou. Od roku 1999 pracoval jako vedoucí fotooddělení v Židovském muzeu v Praze. Od roku 2003 pracoval opět v NTM, jako vedoucí oddělení fotografické a filmové techniky. Od roku 2013 je vedoucím fotografického archivu Českého olympijského výboru, kde vede projekt Olympijská multimediální knihovna, zaměřený na shromáždění a prezentaci obrazové dokumentace českého sportu. Projekt je spolufinancován z prostředků Mezinárodního olympijského výboru. V letech 2013 až 2016 vedl v rámci NTM národní řešitelský tým projektu Daguerreobase, spolufinancovaného Evropskou komisí. V současné době je členem řešitelského týmu projektu ?Historická fotografie?, podporovaného MKČR v rámci programu NAKI. Petr Kliment je kurátorem několika stálých expozic, zaměřených na dějiny fotografie a obrazových médií.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů