Fotogram

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MFG Z 3 50S anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají znalosti s využitím různých materiálů vhodných pro prosvětlení, s možnostmi pohybu předmětů při expozici a užití nestandardních materiálů. Naučí se zpracovávat toto velké množství materiálu tak, aby se nepoškodil a správně vyvolal a ustálil.

Forma studia

Modulová výuka francouzského fotografa Marca Belliniho

Předpoklady a další požadavky

žádné další požadavky nejsou

Obsah kurzu

Tento modul je zaměřen na práci s fotogramem. V první fázi budou studenti seznámeni s historií vzniku fotogramu a s tvůrci, kteří tuto techniku užívali. Na ukázkách jejich fotogramů budeme analyzovat různé možné přístupy a budeme se snažit je rozvinout do současné podoby. Společným úkolem je zhotovení 10m dlouhého fotogramu z role barytového papíru. Praktická část bude probíhat několik dnů ve Studiu Beroun pod vedením Marca Belliniho.

Doporučená nebo povinná literatura

Filipacchi - Man Ray, Eric Losfeld Man - Ray, Haus Andreas - Moholy Nagy: photographs and photograms, Kénemann -André Kertézs

Ve středu 22. 11. 2017 v 19 hodin bude v učebně U1 přednáška a prezentace díla francouzského fotografa Marca Belliniho.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti získají zápočet na základě aktivní účasti při přípravách fotogramu, originalitě přístupu k této problematice a zvládnutí základních technologických postupů.

Poznámka

Životopis přednášejícího:

Marc Bellini (1966) je francouzký umělec žijící v Paříži. Od roku 1999 působí na škole École nationale supérieure des arts décoratifs v Paříži v oddělení Foto-Video, kterou dříve absolvoval. Magisterský titul získal na Sorboně (Paris I), kde studoval kinematografii. Jeho práce představují jednotu fotografie a bylinkářství coby hradby proti plynutí času. Je dalek toho využívat výše uvedené jako vědecký nástroj.

Pokouší se však s jejich pomocí zkoumat zprávy o stopách, které po sobě zanechává, o vzpomínkách, které mu zůstávají, o identitě, která se vine jeho životem. Marc Bellini si hraje s kódy svých předchůdců, jako jsou fotografické práce botaničky Anny Atkinsové, jako jsou fotogramy nebo sekvenční podobenky z tzv. ,,Photobooth", tolik oblíbené surrealisty, které zkoumá a klade otázky týkající se dějin. Marc Bellini byl pozván na FAMU, kde povede workshop v rámci Ateliéru klasické fotografie zaměřený na fotogram a kulturní fúze.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů