Fotografie a její historický kontext - Ferrotypie v exteriéru

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MFHKF Z 2 45S česky zimní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem tohoto workshopu by mělo být získání teoretických znalostí v oblasti práce s kolodiem. Následná praktická ukázka pak ozřejmit praktické postupy při polevu, zcitlivění, expozice, vyvolání, ustálení a následné fixace kovové desky, na kterou se kolodium nanáší. Je zřejmé, že tento proces vyžaduje velké praktické zkušenosti a tak dosažení stabilizace procesu vyžaduje delší praxi.

Forma studia

přednáška, praktická ukázka a samostatná práce

Předpoklady a další požadavky

Absolvování základní přípravy v Atelieru klasické fotografie nebo dílny zabývající se touto problematikou.

Obsah kurzu

Seminář je o historickém kontextu míst s vazbou na dobové fotografické technologie. Následuje realizace a praktické využití představující práci s mokrým kolodiovým procesem v exteriéru pomocí improvizované fotografické komory.

Doporučená nebo povinná literatura

Anonymus: Co je fotografie? 150 let fotografie. Katalog k výstavě. Mánes, Praha, 1989.

D. Mrázková: Příběh fotografie. Mladá fronta, Praha, 1985.

Scheufler Pavel. Historické fotografické techniky. [s.l.]: Artama Praha, 1993.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet bude udělen na základě aktivního plnění zadaných úkolů.

Poznámka

Arno Gisinger je rakouský umělec a badatel působící v oblasti fotografie, který žije a pracuje v Paříži. Vystudoval literaturu a současnou historii na univerzitě v Innsbrucku (Rakousko) a fotografii na École nationale supérieure de la photographie v Arles (Francie). Ve svém díle se zabývá historií, pamětí, jazykem a fotografiemi. Od roku 2012 je Arno Gisinger docentem na katedře fotografie Paris 8 University. Publikoval řadu katalogů a knih. Nedávné výstavy: Nouvelles histoires de fantômes (s Georgem Didi-Hubermanem), Palais de Tokyo, Paříž, 2015; Invent arisiert, Centre Pompidou, Paříž, 2014; Archéologies, Remeš, 2016; Constellation Benjamin, Bibliothèque Nationale de France, 2017; Duchařské příběhy, Sbohem fotografie, Biennale für zeitgenössische Fotografie, Mannheim, 2017; Faux Terrain / Betrachterbilder, Schirn Kunsthalle, Frankfurt, 2017. Šibolet, Židovské muzeum Hohenems, 2018.

Arno Gisinger is an Austrian photo-based artist and researcher living and working in Paris. He studied literature and contemporary history at the University of Innsbruck (Austria) and photography at the École nationale supérieure de la photographie in Arles (France). His work deals with history, memory, language and photographic images. Arno Gisinger is Associate Professor at the department of photography of Paris 8 University since 2012. He has published numerous catalogs and books. Recent exhibitions : Nouvelles histoires de fantômes (with Georges Didi-Huberman), Palais de Tokyo, Paris 2015 ; Invent arisiert, Centre Pompidou, Paris 2014 ; Archéologies, Reims, 2016 ; Konstellation Benjamin, Bibliothèque Nationale de France, 2017 ; Ghost stories, Farewell Photography, Biennale für zeitgenössische Fotografie, Mannheim, 2017 ; Faux Terrain / Betrachterbilder, Schirn Kunsthalle, Frankfurt 2017. Schibboleth, Jewish Museum Hohenems, 2018.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů