Fotografie v muzeu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MFM Z 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač se v praxi seznámí s historickým obrazovým materiálem, uloženým ve vybraných paměťových institucích. Během exkursí pozná současný standard uložení a evidence fotografií, výběrově se seznámí se stavem fotografií z fondů a sbírek navštívených institucí, se stavem péče o daný materiál a s možnostmi využití daného materiálu.

Během cvičení si posluchači prakticky vyzkouší, jak materiál vybírat a hodnotit pro daný způsob prezentace. Výstupem praktického cvičení bude virtuální či skutečný projekt krátkodobé minivýstavy, malé publikace či webové prezentace na zadané téma z muzejního obrazového materiálu.

Forma studia

Prezenční (přednášky, exkurse a cvičení v paměťových institucích)

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Jednosemestrální výuka zaměřená na seznámení se zdroji a typy obrazového

fotografického obrazového materiálu v muzeích a dalších paměťových institucích, historii jeho uchování a prezentace. Oblasti a typické příklady využití fotografie v muzeu a Národním památkovém ústavu.

Současné trendy využití fotografie při vlastní činnosti i prezentaci paměťové instituce.

Preventivní konzervace, způsoby uložení a ochrany v praxi.

Forma výuky: Přednášky, exkurse do NTM, NPÚ a vybraných muzeí, praktické

cvičení - virtuální či skutečný projekt krátkodobé minivýstavy, malé publikace

a webové prezentace na zadané téma z muzejního obrazového materiálu.

Doporučená nebo povinná literatura

Hozák, J.: Příběh národního technického muzea, Praha, 2008

Historická fotografie. Sborník, 2008/2009

Bezděk, L. a Frouz, M.: Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče, Praha, 2014

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednáškách a exkursích, návrh malé publikace s využitím muzejního obrazového materiálu.

Poznámka

První setkání v pátek 18.3. ve 14:30 u pokladny Národního technického muzea, Kostelní 42, 17000 Praha 7.

Do muzea je nutné předem získat souhlas se vstupem. Žádost musí obsahovat jména a adresy trvalého bydliště návštěvníka. Přihlášení proto pošlou nejméně týden předem tyto údaje na adresu přednášejícího: p_kliment@seznam.cz

Petr Kliment se narodil v roce 1953 a je absolvent oboru Umělecká fotografie na FAMU. V letech 1983 až 1992 pracoval jako kurátor v oddělení fotografické a filmové techniky NTM v Praze. V následujících letech byl na volné noze a zabýval se především předtiskovou přípravou. Od roku 1999 pracoval jako vedoucí fotooddělení v Židovském muzeu v Praze. Od roku 2003 pracoval opět v NTM, jako vedoucí oddělení fotografické a filmové techniky. Od roku 2013 je vedoucím fotografického archivu Českého olympijského výboru, kde vede projekt Olympijská multimediální knihovna, zaměřený na shromáždění a prezentaci obrazové dokumentace českého sportu. Projekt je spolufinancován z prostředků Mezinárodního olympijského výboru. V letech 2013 až 2016 vedl v rámci NTM národní řešitelský tým projektu Daguerreobase, spolufinancovaného Evropskou komisí. V současné době je členem řešitelského týmu projektu ?Historická fotografie?, podporovaného MKČR v rámci programu NAKI. Petr Kliment je kurátorem několika stálých expozic, zaměřených na dějiny fotografie a obrazových médií.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů