Fotografie ve sbírkách a archivech Národního technického muzea v Praze

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MFOT Z 2 2/D česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač se seznámí s praxí kurátorského a archivního zpracování obrazového materiálu v centrální paměťové instituci.

Výstupem bude obohacení zpracování konkrétního dokumentu z archivu a sbírkového předmětu ve správě NTM.

Forma studia

Exkurse, seznámení s metodikou preventivní konzervace fotografií, praktické ukázky a cvičení

Předpoklady a další požadavky

Do depozitáře je nutné předem získat souhlas se vstupem. Žádost musí obsahovat jména a adresy trvalého bydliště návštěvníka.

Přihlášení proto pošlou nejméně týden předem tyto údaje na adresu přednášejícího: p_kliment@seznam.cz

Obsah kurzu

Přednášející: MgA. Petr Kliment, garant Libor Jůn

Termíny a místo konání: 1. a 15. 4. 2016, Národní technické muzeum, depozitář Čelákovice - Záluží, 9.00 - 14.00 hodin

Obsah předmětu: Seznámení s praxí archivní a sbírkové evidence fotografií. Exkurze v moderních depozitářích NTM s řízeným prostředím. Praktické cvičení základů preventivní konzervace a popisu fotografií podle archivních standardů a standardů zpracování sbírek muzejní povahy, to vše v konzervátorské dílně.

Doporučená nebo povinná literatura

Hozák, J.: Příběh národního technického muzea, Praha, 2008

Historická fotografie. Sborník, 2008/2009

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na exkursi, vypracování strukturovaných popisů archiválie a sbírkového předmětu v rámci evidenčních systémů NTM.

Poznámka

Vzhledem k provozní době depozitáře se modul uskuteční ve dvou částech, vždy po dva následující pátky.

Modul se uskuteční v depozitárním areálu Národního technického muzea v Čelákovicích. Vzhledem k pravidlům ochrany sbírek je třeba nejpozději týden před konáním první části nahlásit aktuální údaje o účastnících - jména a bydliště. Účastníci se nejprve formou exkurse seznámí s uložením sbírek a archiválií v jednom z nejmodernějších depozitářů. Dále se seznámí s metodikou preventivní konzervace fotografií. Prakticky se procvičí určování fyzického stavu fotografií, jejich fyzický popis a popis obsahu. Praktická ukázka a cvičení proběhne s využitím fotografických desek z archivu hutí Poldi, který je výzkumnou bází doktorského projektu vyučujícího a s využitím fotografií ze sbírek Muzea elektrotechniky a médií NTM.

Petr Kliment se narodil v roce 1953 a je absolvent oboru Umělecká fotografie na FAMU. V letech 1983 až 1992 pracoval jako kurátor v oddělení fotografické a filmové techniky NTM v Praze. V následujících letech byl na volné noze a zabýval se především předtiskovou přípravou. Od roku 1999 pracoval jako vedoucí fotooddělení v Židovském muzeu v Praze. Od roku 2003 pracoval opět v NTM, jako vedoucí oddělení fotografické a filmové techniky. Od roku 2013 je vedoucím fotografického archivu Českého olympijského výboru, kde vede projekt Olympijská multimediální knihovna, zaměřený na shromáždění a prezentaci obrazové dokumentace českého sportu. Projekt je spolufinancován z prostředků Mezinárodního olympijského výboru. V letech 2013 až 2016 vedl v rámci NTM národní řešitelský tým projektu Daguerreobase, spolufinancovaného Evropskou komisí. V současné době je členem řešitelského týmu projektu ?Historická fotografie?, podporovaného MKČR v rámci programu NAKI. Petr Kliment je kurátorem několika stálých expozic, zaměřených na dějiny fotografie a obrazových médií.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů