Fotografování ve studiu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MFS Z 3 18S anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Idea dílny spočívá v dosažení světelné stylizace při práci se světelnými spoty, barevnými filtry, clonami a štěrbinami. Klade se především důraz na výraz výsledné fotografie.

Forma studia

Názorná demonstrace práce ve studiu.

Předpoklady a další požadavky

Týmová práce

Obsah kurzu

Dílna Marcela Steckera Fotografování ve studiu

Jedná se o experimentální dílnu. Dílna je zaměřena na práci v ateliéru, na spolupráci vedoucího dílny a studentů během fotografování. Probíhat bude po čas setkání vyhrazených pro tuto dílnu. Setkání bude spočívat v realizaci připraveného konceptu a společné práci při fotografování.

Idea dílny spočívá v dosažení světelné stylizace při práci se světelnými spoty, barevnými filtry, clonami a štěrbinami. Klade se především důraz na výraz výsledné fotografie.

Dílna se tematicky zaměřuje na portrét a zátiší a nabízí tyto tematické okruhy pro jednotlivá fotografování:

Portrét člověka a zvířete (inspirace obrazy Gabriela von Maxe)

-příprava světelné instalace pomocí světelných spotů

Tajemná žena (inspirace fotografickou prací Erwina Blumenfelda)

-zasvícení prostoru za perforovaným pozadím a zviditelnění perforovaných kompozic

Geometrické kompozice

Zátiší a ruce

Silueta – siluety

Světelně stylizovaný portrét, maska a účes

Doporučená nebo povinná literatura

Jakákoli kniha od Andrease Feiningera

Jakákoli monografie Erwina Blumenfelda

Jakákoli monografie Irvinga Penna

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotící metody a kritéria jsou účast studentů na setkání a spolupráce při fotografování. Výsledkem dílny bude kolekce 7 – 20 fotografií a její představení jako instalace v prostorách FAMU.

Poznámka

Marcel Stecker se narodil v roce 1988 v Praze. Absolvoval Střední průmyslovou školu grafickou, obor fotografie pod vedením Libuše Jarcovjákové a Viktora Kopasze. Vystudoval bakalářský a magisterský program na FAMU na katedře fotografie. Během studia v roce 2012/2013 odjel na studijní stáž do Paříže na ENSAD. V roce 2014 pobýval v Londýně v rámci pracovní stáže.

V roce 2011 vystavoval soubor černobílých fotografií objektů v Ateliéru Josefa Sudka v Praze s doprovodným textem od Miroslava Petříčka. V roce 2017 měl dvě samostatné výstavy v Praze v Galerii 35m2 a v Ostravě v galerii Fiducia. Ve své práci se zabývá portréty, zátiším, reprodukcemi i nahodilými situacemi, které prezentuje v podobě vizuálních esejí o nepragmatickém světě.

Jeho fotografie jsou zastoupeny v soukromých sbírkách. Od roku 2017 jsou jeho fotografie ze souboru Země lidí součástí sbírky PPF.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů