Inspirativní modul

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MINS Z 2 12S anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Smyslem modulu je naučit se využívat zpětné vazby a komentáře jako podněty

k vývoji své práce a zahrnout je mezi základní prvky ve vlastní kreativní práci.

Studenti se naučí skrze nutnost komentářů k pracím svých kolegů formulovat si pro sebe své vlastní názory a postoje.

Forma studia

Otevřená společná diskuze moderovaná vyučujícím.

Předpoklady a další požadavky

Žádné speciální předpoklady nejsou vyžadovány.

Obsah kurzu

Přednášející: Štěpánka Šimlová / garant Robert Silverio

Termíny a místo konání: středy, 19h, učebna U1

Podmínky atestace:: 60% účast, Z/2

Kapacita/::U1

Volitelný pror: fakulta FAMU

Jazyk výuky: česky, anglicky

Doporučená nebo povinná literatura

Budou upřesněny pedagogem.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na diskuzi.

Poznámka

none

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů