Inspirativní modul 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MINS2 Z 2 9S anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Smyslem modulu je naučit se využívat zpětné vazby a komentáře jako podněty

k vývoji své práce a zahrnout je mezi základní prvky ve vlastní kreativní práci.

Studenti se naučí skrze nutnost komentářů k pracím svých kolegů formulovat si pro sebe své vlastní názory a postoje.

Forma studia

Otevřená společná diskuze moderovaná vyučujícím.

Předpoklady a další požadavky

Žádné speciální předpoklady nejsou vyžadovány.

Obsah kurzu

Přednášející: Štěpánka Šimlová, garant Robert Silverio

Termíny a místo konání: středy v 19h, učebna U1. Obvykle jednou za 14 dní, není-li seminář osobností. Přesné datum bude upřesněno na nástěnce katedry fotografie. Celkový počet setkání 6x za semestr.

Podmínky atestace: 60% účast, Z/2

Kapacita: U1

Volitelný pro: fakulta FAMU

Jazyk výuky: česky, anglicky

Studenti budou přinášet svoje aktuální práce, ať už dokončené nebo v jakékoli rozpracované formě, a předloží je k diskuzi a komentářům svým kolegům. Hlavním záměrem kurzu je si osvojit a prohloubit schopnosti kritiky a reflexe, ať už se týká vlastní práce nebo práce kolegů, a přijmout je jako důležité prvky inspirace a vývoje vlastního díla. Student by se také měl naučit formulovat jasně a otevřeně vlastní postoje, záměry, myšlenky a cíle.

Doporučená nebo povinná literatura

Budou upřesněny pedagogem.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na diskuzi.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů