Inspirativní modul 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MINS3 Z 2 12S anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti budou přinášet svoje aktuální práce, ať už dokončené nebo v jakékoli rozpracované formě, a předloží je k diskuzi a komentářům svým kolegům. Hlavním záměrem kurzu je si osvojit a prohloubit schopnosti kritiky a reflexe, ať už se týká vlastní práce nebo práce kolegů, a přijmout je jako důležité prvky inspirace a vývoje vlastního díla. Student by se také měl naučit formulovat jasně a otevřeně vlastní postoje, záměry, myšlenky a cíle.

Forma studia

Otevřená společná diskuze moderovaná vyučujícím.

Předpoklady a další požadavky

Žádné speciální předpoklady nejsou vyžadovány.

Obsah kurzu

Studenti budou přinášet svoje aktuální práce, ať už dokončené nebo v jakékoli rozpracované formě, a předloží je k diskuzi a komentářům svým kolegům. Hlavním záměrem kurzu je si osvojit a prohloubit schopnosti kritiky a reflexe, ať už se týká vlastní práce nebo práce kolegů, a přijmout je jako důležité prvky inspirace a vývoje vlastního díla. Student by se také měl naučit formulovat jasně a otevřeně vlastní postoje, záměry, myšlenky a cíle.

Doporučená nebo povinná literatura

Budou upřesněny pedagogem.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na diskuzi

Poznámka

http://stepanka-simlova.com

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů