Reportáž

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MMKR Z 1 6S anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Realizace dle zadání, prezentace

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Studenti si během kurzu osvojí základní pravidla klasické fotoreportáže, zejména ale získají zkušenost s jednou z nejdramatičtějších politických událostí jako jsou parlamentní volby, které se konají v říjnu. Přizvaný externí host Filip Láb (z fakulty žurnalistiky, FSV UK) představí příklady volebních reportáží světových fotografů a společně budou studenti losovat jednu z politických stran vstupujících do parlamentních voleb. Součástí zkušenosti je rovněž proces získání akreditace, seznámení se z významnými osobnostmi, získávání informací na místě o jednotlivých zobrazovaných osobnostech, následná editace, selekce, postprodukce a vytváření popisky ke každé fotografii, čili profesionální práce s reportáží jako celkem. Modul klade důraz na komplexnost zadání a krom perfektního řemeslného zvládnutí obrazu též na pojetí popisky jako výstižného útvaru textu.

Doporučená nebo povinná literatura

RITCHIN, Fred. Bending the frame: photojournalism, documentary, and the citizen. New York, N.Y.: Aperture, 2013. ISBN 978-1-59711-120-1.

LÁB, F. ŠTEFANIKOVÁ, S., TOPINKOVÁ, M. Photojournalism in Central Europe: On Authenticity and Ethics, Special Issue of Journal of Central European Political Studies, DOI 10.14746/ssp.2016.2.5

Hodnoticí metody a kritéria

prezentace, diskuze, posudek lektora

Poznámka

Životopis přednášejícího:

MgA. Markéta Kinterová – umělkyně, umělecká ředitelka Fotograf 07 z.s. a vedoucí ateliéru dokumentární fotografie, FAMU. Narodila se a žije v Praze. Vystudovala bakalářský a magisterský program v Ateliéru fotografie na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Absovovala stáže na Department of Art and Art History, University of Connecticut v USA a na Fachhochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin v Německu. Zůčastnila se těchto residenčních pobytů – v Centro de la Imagen – FONCA, Mexico city, Mexico and Artist in residence a Rotor – Association for Contemporary Art, Graz, Rakousko. Od roku 2016 vyučuje na pražské FAMU jako vedoucí ateliéru dokumentární fotografie. V současnosti studuje doktorský program na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů