Metody dezinfekce a odstraňování plísní z fotografického materiálu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MOP1 ZK 4 2/D česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prouhloubení znalostí v dané odborné oblasti s praktickou aplikací.

Forma studia

Ateliérová praktická výuka s teoretickým výkladem a aplikací dosažených výsledků.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování minimálně 2 semestrů studia oboru Restaurování fotografie.

Obsah kurzu

Kurs seznamuje se současnými metodami odstraňování plísní z fotografických materiálů a s efektivními postupy dezinfekce fotografických materiálů v muzejním i archivním prostředí.

Doporučená nebo povinná literatura

Bude upřesněna při výuce.

Hodnoticí metody a kritéria

Společný pohovor nad řešením konkrétního tématu plynoucího z výuky. Písemný test a zpracování daného praktického úkolu.

Poznámka

Předmět volitelný pro KF, obor restaurování fotografie

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů