Používání Jobo CPP3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MPJ Z 1 8S anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Harmonogram CZ:

  1. 3. 12:00 setkání v Lažanském paláci, Komora A

12:00 – 13:00 JOBO-CPP3 úvod

13:00 – 15:00 B&W proces

15:00 – 16:00 Programování a barevné procesy

16:00 – 20:00 Praktické operace

  1. 3.Individuální realizace

Forma studia

Jednodenní workshop viz harmonogram

Předpoklady a další požadavky

none

Obsah kurzu

Modul má sloužit k získání informací a zkušeností nutných k praktickému používání poloautomatického vyvolávacího stroje JOBO CPP-3. Modul začne seznámením se strojem, jeho funkcemi a základním provozem s demonstrací na černobílém negativním procesu. Dále budou studenti seznámeni s možnostmi vlastního programování, použití vlastních procesů a využitím procesoru ke zpracování barevných filmových materiálů procesy E-6 a C-41. V rámci modulu bude demonstrativně vyvoláno několik černobílých filmů a vysvětlena rizika práce s barevnými procesy.

Doporučená nebo povinná literatura

none

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet za účast a aktivní přístup při zpracování ukázek.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů