Práce s narativem v současném umění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MPN Z 1 32S anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

kontext a různé strategie narativu v současném umění

nové dovednosti pro práci s narativem (video/digittální fotografie/ 3D animace)

citlivost pro zacházení s materiálovou, imateriální a zzvukovou složkou projektu

sebevědomí při prostorých řešení výstavní praxe

Forma studia

online / prezenční

Předpoklady a další požadavky

modul je otevřený studentům ateliéru nové estetiky bezz nutnosti předchozích specifických zkušeností

Obsah kurzu

Předmět (modul) se zaměřuje na pochopení funkce narativu v umělecké práci přdevším v kontextu videoeseje, digitální animace a práce se zvukem. Modul probíhá online formou debaty/konzultace nad jednotlivými rozpracovanými semestrálními projekty studentů.

Termíny: 20. 4. (8 hodin), 7.-9. 5. (24 hodin)

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

účast na diskusi

prezentace vlastního rozpracovaného projektu

implementace poznatků do projektu

=

zápočet

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů