Praktická příprava daguerrotypického obrazu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MPPD Z 4 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zhotovená daguerrotypie se stálým obrazem.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Modul seznamuje jeho posluchače s praktickou přípravou daguerrotypického obrazu v laboratorních podmínkách a upozorňuje na jednotlivé technologické rozdíly v historicky užívaných technikách.

Doporučená nebo povinná literatura

Není

Hodnoticí metody a kritéria

Zhotovený kus a pohovor.

Poznámka

Nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů