Setkání s kurátory - diskuze

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MSS Z 1 10S anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Příprava výstavy Katedry fotografie v Holešovické šachtě.

Forma studia

Účast na setkání.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast na diskuzi s kurátory

Obsah kurzu

Příprava výstavy studentů KF

Idea výstavy:

„Možnost soustředit se na jednu věc je dnes pro mnoho lidí luxusem. Stejně tak schopnost být vnímavý ke svému okolí. Postupné vytrácení těchto dovedností je ale úspěšně suplováno rozmachem nových technologií. Neustále získáváme množství nových uživatelských zkušeností a stáváme se “hlučně osamělými” pohybujícími se v iluzi nekonečna možností. Ve skutečnosti se ale počet možností, jak ony technologie používat, neustále zmenšuje. Zdá se nám, že si svobodně a individuálně tvoříme naše názory, ve skutečnosti je ale “vnější hlas” který nás formuje natolik optimalizován pro náš profil, že se nám zdá jako náš vlastní. Obrací “důvěru v sebe sama" v důvěru v technologie.

Možná že jedna z cest jak narušovat mechanizmy formující současnou situaci vede skrzeuvědomování si naivity a iluzionity našich rozhodnutí. Přiznat a použít jako strategický nástroj naši uživatelskou naivitu je snad cestou k uvědomělejšímu přístupu. Snažit se dívat se na technologie a procesy okolo nás novýma očima, vznášet utopické návrhy. Pokusit se dostat se za předdefinované rámce.

Měli bychom si přiznat, že změna je možná a my musíme být jejími aktivními vykonavateli. Pole umění je prostorem, který nabízí možnosti prezentovat otázky, vytvářet nové mythologie a experimentální narativy. Ty by měly sloužit jako inspirace i pro diváky mimo uzavřený okruh světa umění a kultivovat společnost jako celek.

Rádi bychom se při přípravě výstavy věnovali i mechanizmům a strategiím vystavování děl. Naším záměrem je vytvořit pracovní prostředí, které bude motivovat zúčastněné vystavující k sestavení výstavy, kde je akcentován celek i možná i na úkor jednotlivých elementů. Chceme tím předeslat, že nám nejde primárně o jednotlivé práce, ale spíše o to, jak by mohly společně existovat a co spolu vytvářet. Rádi bychom také nabídli prostor výstavy jako možnost realizovat projekty, které jsou zatím ve fázi vývoje a mohou tak být snadněji dopracovány přímo pro daný prostor (a nemusí jít nutně jen o projekty z pole výtvarného umění)."

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Představení portfolií, diskuze, příprava výstavy.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů