Práce s velkoformátovou kamerou a gumotisk

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MTEF Z 3 3/D anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přednášející: Mgr. Martin Stecker, Ing. Jiří Petera, koordinace Mgr. Martin Stecker

Termíny a místo konání: pátek 25. 5. 2012 od 12:00h, OVS Beroun do 27.5. 2012 do 15.00h

Podmínky atestace: Zá/3 - 80% účast

Kapacita: 8 studentů

Atestace se udělí za účast a splnění a odevzdání požadovaných prací /fotografií a gumotisků/

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Přednášející: Mgr. Martin Stecker, Ing. Jiří Petera, koordinace Mgr. Martin Stecker

Termíny a místo konání: pátek 25. 5. 2012 od 12:00h, OVS Beroun do 27.5. 2012 do 15.00h

Podmínky atestace: Zá/3 - 80% účast

Kapacita: 8 studentů

Atestace se udělí za účast a splnění a odevzdání požadovaných prací /fotografií a gumotisků/

Modul je určen pro 1r. bakalářského studia anglické fotografie.

Sylabus:

V rámci tohoto modulu boudou studenti seznámeni s možnostmi zpracování snímků pořízených velkoformátovou kamerou 18x24 cm a následného zpracování jako kontaktní kopie na klasický materiál a následné provedení otisku technologií gumotisku. Tak mohou porovnat specifické vlastnosti obou technologií. Upozornění pro studenty: zhotovení gumotisku obnáší nanesení cca 6 vrstev na připravený papír a tak práce na jednom gumotisku trvá minimálně 6 hodin. V neděli bude současně probíhat příprava na výstavu v Berouně.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace se udělí za účast a splnění a odevzdání požadovaných prací /fotografií a gumotisků/

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů