Výzkumné metody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MVM Z 1 3S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Modul seznámí studenty se základními způsoby práce s odbornými texty: uvede do základních metodologických přístupů a typů výzkumu; představí oborové knihovny a elektronické zdroje; vysvětlí rozdíl mezi odbornou a popularizační literaturou; představí citační normy a způsob práce s prameny; specifikuje formu psaných výstupů v rámci teoretických předmětů a rámcově představí požadavky na kvalifikační práce.

Forma studia

modul

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Modul seznámí studenty se základními způsoby práce s odbornými texty: uvede do základních metodologických přístupů a typů výzkumu; představí oborové knihovny a elektronické zdroje; vysvětlí rozdíl mezi odbornou a popularizační literaturou; představí citační normy a způsob práce s prameny; specifikuje formu psaných výstupů v rámci teoretických předmětů a rámcově představí požadavky na kvalifikační práce.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

účast na modulu

Poznámka

Studentům se doporučuje vzít sebou laptop, aby si mohli vyzkoušet práci s online databázemi.

Pátek 24.3.2017, 9:50 - 11:25, U1

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů