Ateliérová výstava With Big Love

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MWBL Z 2 35/S anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti absolvují kompletní proces, který náleží k výstavě současného umění, podílejí se tedy na koncepci, architektuře, propagaci a instalaci výstavy. Pro tuto výstavu každý student vytvoří své dílo.

Forma studia

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Studenti musí být zapsání v Ateliéru postkonceptuální fotografie

Obsah kurzu

Ateliérová výstava 27. 3. - 6. 4. 2018 / CITY SURFER OFFICE.

Doporučená nebo povinná literatura

http://citysurferoffice.tumblr.com/

Hodnoticí metody a kritéria

Účast a aktivita jednotlivce

Poznámka

Životopis přednášejícího:

http://huntkastner.com/artists/jiri-thyn/information/

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů