Dílna nestandartních fotografických technik

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307NFT ZK 5 13S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dílna je jednak zaměřena zhotovování pozitivních kopií použitím vybraných historických technik ? konkrétně olejotisku a gumotisku, jednak na práci s fotografickou emulsí.

Předpokládá se, že při zhotovování kopií budou účastníci vycházet ze standardních velkoformátových negativů, je však možné vydat se cestou fotogramů či fokalku. Citlivé materiály pro pozitivní kopie (olejotisk a gumotisk) si připraví sami.

Při práci s fotografickou emulsí bude pozornost věnována především geláži a transferu želatino-bromostříbrného obrazu na netradiční substráty.

Forma studia

termín konání a časový harmonogram bude účastníkům rozeslán v průběhu semestru.

Předpoklady a další požadavky

Žádné speciální předpoklady nejsou vyžadovány.

Obsah kurzu

Dílna je jednak zaměřena zhotovování pozitivních kopií použitím vybraných historických technik ? konkrétně olejotisku a gumotisku, jednak na práci s fotografickou emulsí.

Předpokládá se, že při zhotovování kopií budou účastníci vycházet ze standardních velkoformátových negativů, je však možné vydat se cestou fotogramů či fokalku. Citlivé materiály pro pozitivní kopie (olejotisk a gumotisk) si připraví sami.

Při práci s fotografickou emulsí bude pozornost věnována především geláži a transferu želatino-bromostříbrného obrazu na netradiční substráty.

Doporučená nebo povinná literatura

bude upřesněno

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného absolvování dílen je minimálně 60% účast a odevzdání dvou prací na společnou výstavu.

Poznámka

termín konání dílny bude upřesněn v průběhu semestru

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů