English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Přednášky hostů 3

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PH3 Z 1 13/S česky zimní
Garant předmětu:
Hynek ALT, Tomáš DVOŘÁK
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Hynek ALT, Tomáš DVOŘÁK
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Seznámení se s tématy, které nejsou obsažený v běžných učebních plánech a názory výrazných osobností oboru.

Forma studia:

OpenEye 2015

Cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií.

FAMU, Smetanovo náb. 2, 1. patro, učebna U1.

Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, jiných vysokých škol i pro veřejnost. Konají se 1x za 14 dní, jsou v anglickém jazyce, nebo jsou tlumočeny do angličtiny.

Cyklus se koná v rámci předmětů Audiovizuální seminář (CAS) a Přednášky hostů (KF).

Předpoklady a další požadavky:

nejsou

Obsah kurzu:

Přednášky hostů / Guest lectures

ZS 2016 / winter 2016

12.10. 2016

Tomáš Dvořák

Obrysy věcí: proměny obrazu a předmětu v 19. století / The contours of things: on the transformation of images and objects in the 19th century

19.10. 2016

Petr Lupač

Za hranici digitální propasti / Beyond the digital divide

26.10. 2016

přednáška se nekoná / no lecture (MFDF Jihlava)

2.11. 2016

Barbara Benish

Osobně o své práci.

9.11. 2016

Pawel Miechowski

This War of Mine / Moje válka

16.11. 2016

Zach Blas

Contra-internet

23.11. 2016

Dvořák/Janoščík/Ledvina:

Náhoda a nezáměrnost v umění / Chance and un-intentionality in the arts

30.11. 2016

Megan Luke, Petrified Vision, Animate Wood:

On the Photography of African Sculpture / Zkamenělé oči, oživené dřevo: o fotografii afrických plastik

7.12. 2016

Roman Štětina

Osobně o své práci.

14.12. 2016

Aleš Svoboda

Umění podle algoritmu / Art after algorithm

Doporučená nebo povinná literatura:

Dle pozvaných hostů.

Hodnoticí metody a kritéria:

K získání zápočtu z Přednášek hostů musí všichni studenti (1) splnit požadovanou docházku - tolerovány jsou maximálně 2 absence za semestr; (2) odevzdat písemné hodnocení kurzu: v rozsahu min. 1 strany (1800 znaků) uveďte, které z přednášek tohoto semestru pro vás byly důležité, relevantní či zajímavé, které nikoli a proč, případně navrhněte, jaké hosty (typově i jmenovitě) byste v příštích semestrech uvítali. Hodnocení posílejte nejpozději do 21.12.2016 jako přílohu ve formátu doc, odt či pdf na tomdvorak@famu.cz. Vytištěná hodnocení zároveň předložíte u lednových klauzur.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

nejsou

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2017