Přednášky hostů 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PH4 Z 1 13S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení se s tématy, které nejsou obsažený v běžných učebních plánech a názory výrazných osobností oboru.

Forma studia

OpenEye17 je cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Konají se v anglickém jazyce, nebo jsou tlumočeny do angličtiny.

http://cas.famu.cz | http://foto.amu.cz

FAMU

Smetanovo náb. 2, Praha 1

U1/projekce, 1. patro

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Přednášky hostů 2017

St 4. října, 19:00 (U1)

Nikolaj Spesivcev, Dzina Zhuk – Eeefff (autorská přednáška)

Eeefff je společná iniciativa dvou nezávislých běloruských umělců, badatelů a facilitátorů Nikolaje Spesivceva a Dziny Zhuk. Zkoumají dopad technologií na člověka a způsoby, jak obejít dnešek a najít cesty k alternativnímu zítřku. Kombinují umělecké postupy s informatikou, ekonomií, sci-fi a tvorbou softwarových a hardwarových hacků a nástrojů. Problematizují vztahy člověka s nelidskými entitami v rámci vytváření složitých autonomních systémů umělé inteligence a zabývají se tím, čeho chtějí dosáhnout pracovníci v oboru IT. Se svými participativními projekty se účastnili festivalů v Minsku (Work hard, play hard!, 2017), 8. skandinávského bienále Momentum (2015), vystavovali ZKM Karlsruhe (Paranoiapp, 2015). Akce probíhá za podpory Festivalu Fotograf #7 Eye In The Sky a Rezidenčního programu MeetFactory.

http://eeefff.org | http://www.fotografestival.cz

St 11. října, 19:00 (Projekce FAMU)

Anton Vidokle – Immortality For All

Ruská filosofická škola, známá pod jménem kosmismus, je dnes převážně zapomenuta. Její utopistické základy, které kombinují západní osvícenství, ruskou ortodoxní tradici a marxismus, ve své době zásadně inspirovaly přední sovětské myslitele. Vidoklův třídílný film Immortality For All (2014-17) nahlíží kosmismus jako významný intelektuální koncept 20. století s přesahem do dnešních dnů. Trilogie formou volné dokumentární performativní eseje hledá stopy kosmismu v reliktech post-sovětské éry, architektuře a strojírenství, mezi kazašskou stepí a moskevským muzeem. Zneklidňující obrazy doprovází citáty zakladatele kosmismu Nikolaje Fedorova společně s hudbou Johna Cale a Éliane Radigue.

V rámci přednášky na FAMU autor uvede druhou část trilogie, The Communist Revolution Was Caused By The Sun (2015, 33 min.) následovanou diskuzí. Projekce v ruštině s anglickými titulky. Kapacita sálu je omezena.

Anton Vidokle (nar. 1965 v Moskvě) žije střídavě v New Yorku a v Berlíně. Je zakladatelem významného portálu a časopisu a vydavatelství e-flux, iniciátorem projektů Martha Rosler Library (2005–07), unitednationsplaza (2006–09) a Time/Bank (2010). Krom rozsáhle trilogie o ruském kosmismu je autorem řady filmových esejí, jako A Guiding Light (2010) pro Shanghai Biennale, nebo 2084: a science fiction show (2012-14). Jeho práce byly opakovaně představeny mezinárodně, včetně přehlídek Documenta13, 56. bienále v Benátkách, Istanbul Bienniale, Witte de With Rotterdam, Berlinale, Shanghai Biennale, Tedelijk Museum Amsterdam, Locarno Festivalu a Centre Pompidou.

http://www.e-flux.com

St 18. října, 19:00 (U1)

Michal Pěchouček – ...padaly jiskřičky padaly (autorská přednáška)

Autorská přednáška Michala Pěchoučka představí jeho aktuální projekty s důrazem na zapojení prvků pohyblivého obrazu ve výtvarném jazyce a v kontextu divadla. Pěchouček (nar. 1973) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (1999), laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého (2003), od roku 2007 kurátor a spolupracovník Galerie 35M2 v Praze. Od roku 2012 spoluzakladatel a kmenový režisér divadla Studia Hrdinů v Praze. Jeho tvorba je svou povahou mezižánrová, využívá prvky malby, kresby, filmu, divadla, asambláže i textilu. Jak ale sám poznamenává, multižánrovost je přirozeným vyústěním výtvarných možností jeho generace. Samostatně vystavoval mimo jiné v GHMP, nebo v galerii Jiří Švestka.

St 25. října, 19:00 (U1)

Vladimír Turner – Autorská přednáška

Vladimír Turner (nar. 1986) je audiovizuální umělec a filmař. Vystudoval obor audiovizuální studia na FAMU a ateliér intermediální konfrontace na VŠUP. Absolvoval stáže v Buenos Aires, Valencii, Brisbane, Toulouse, Rotterdamu a Austrálii. Ve své tvorbě se pohybuje mezi dokumentárním filmem, uměním ve veřejném prostoru a sociálním a politickým aktivismem. Tyto obory spojuje v celek, který nazývá aktivním občanským životem. Jeho práce z celého světa jsou k vidění na ulicích, filmových plátnech i v galeriích. Vystavoval mimo jiné v NTK, Galerii Jaroslava Frágnera, DOX, Moravské galerii Brno a další. Mezi jeho filmová díla patří etnografická esej White-Black Film (2013), dokument o fiktivním atomovém výbuchu ve vysílání ČT O mediální realitě (2008), nebo post-industriální esej Funeral (2016). Tento rok je vede hostující ateliér v Centru audiovizuálních studií FAMU.

http://sgnlr.com

St 1. listopadu 19:00 (U1)

Denisa Kera – Homo Cryptographicus a Republika algoritmů a hašů: chytré smlouvy, smlouvy s ďáblem a další techno-politické rituály

Kdo bude dlužníkem, otrokem a kdo svobodným občanem ve věku blockchain technologií? Odrazovým bodem přednášky bude vlastní pokus o sepsání závěti na dědictví v kryptoměně Etherum vedoucí k úvahám o konvergenci identity a budoucím mechanismu vládnutí pod vlivem kryptografie. Jsou tyto „chytré smlouvy“ současnosti smlouvou s ďáblem, která učiní transakce mezi lidskými a nelidskými aktéry nejen možné, ale v budoucnu i samozřejmé a povinné. Představují transformaci politiky v magický rituál, který dochází samočinného naplnění bez nutnosti společenského konsenzu? Máme se připravit na post-humánní budoucnost, ve které budou všechny entity převedeny na kryptografická data a výměny virtuálních peněženek? Zatímco většinu kryptoměn stále považujeme za výstřeleky v duchu románů Williama Gibsona, jejich technologie skrytě transformuje pojetí vlastnictví, identity i sociálních vazeb. Naše vnímání historie a času převádí je na pouhé parametry samočinně evolvujících sítí, jejichž zdánlivě neutrální automatizovaná architektura stále častěji nabývá podoby magických rituálů.

Akce probíhá ve spolupráci s Festivalem Fotograf #7 Eye In The Sky.

Denisa Kera je filosofka a designérka experimentující s širokou paletou přístupů k vědě a technologiím jako je kryptoměna Etherum, open science hardware, tarotové karty, genové inženýrství a potraviny. Mezi její významné projekty v minulosti patřily etnografické studie hackerských komunit a tržišť v Evropě a Asii. Ty pojímá jako následovníky experimentální kultury 16. století v kontinuitě tradic alchymie a řemesla. Je součástí iniciativy GOSH a sítě Hackteria podporující vědu a výzkum na jižní polokouli, během posledních let přednášela na National University of Singapore, FFUK a v současnosti na Arizona State University.

St 8. listopadu 19:00 (U1)

Albert Grøndahl – Autorská přednáška

Dánský fotograf Albert Grøndahl (nar. 1985) je absolventem Královské akademie v Antverpách a bakalářského programu FAMU. Jeho fotografický jazyk rozvádí tradiční fotografický dokument směrem k problematice vztahů mezi fotografem a subjektem. Předmětem jeho zájmu je sociální kontext, s velkou osobní investicí ohledává jemu vzdálené vzdálené kulturní reference i osobní narativy. V průběhu své práce opustil současné standardizované reprodukční techniky ve prospěch stříbrné a zlaté emulze a historických fotochemických procesů. Fyzický charakter jeho unikátních, nereprodukovatelných fotografií tak rozehrává pohyb mezi referencí a texturou. Umocňuje singularitu originálu, unikátního zachyceného okamžiku i spontaneitu letmého fotografického gesta.

http://www.albertgrondahl.com

St 22. listopadu 19:00 (U1)

Daniel Rourke – #Additivism

Manifest 3D aditivismu je umělecko-aktivistický projekt navržený Morehshinem Allahyari a Danielem Rourkem v roce 2015. Jde o výzvu nabádající k akceleraci 3D tisku a souvisejících technologií za hranice jejich známých omezení, směrem ke spekulativní, provokativní a zvrácené budoucnosti. Samotný pojem aditivismus vychází ze spojení slov aktivismus a přísada (aditivum), jde o hnutí zrozené kritikou nových radikálních technologií současných labů, pracoven i průmyslových provozů v sociálním, ekologickém i globálním měřítku. Tuto myšlenku oba tvůrci rozvíjejí v návazných projektech, jakým je například kuchařka aditivismu The 3D Additivist Cookbook, rozsáhlý umělecký katalog digitálních forem, post-humánních metod, materiálů, akcí a postřehů vedoucích k otázce, zda-li můžeme změnit svět, aniž bychom dokázali změnit sebe.

Daniel Rourke je britský umělec a teoretik žijící v Londýně. Jeho práce využívá kolaborativních platforem a teoretických nástrojů v průniku digitální materiality, umění a post-humanismu. Často vychází ze spekulativních elementů vypůjčených z vědy, science-fiction a populární kultury, využívá fikční postavy a fabulace působící radikálně v běžném rámci humanitních věd. Jeho díla, texty a přednášky byly představeny mimo jiné v The V&A London, Centre Pompidou, Transmediale, Tate Modern, Sonic Acts Amsterdam. Publikoval mj. v časopisech HOLO, Media-N, Alluvium a AfterImage. Je pravidelným přispěvatelem serverů Rhizome.org a Furtherfield.org.

http://additivism.org | https://machinemachine.net

St 29. listopadu, 19:00 (Projekce FAMU)

Dominik Gajarský – Autorská přednáška

Dominik Gajarský (nar. 1986) je absolventem AVU (Ateliér nových médií II, Anna Daučíková), absolvoval také stáž na UdK v Berlíně (Josephine Pryde) a rezidenční pobyt v rámci EIB Artists’ Development Programme v Lucembursku. Vyjadřuje se především prostřednictvím média fotografie a pohyblivého obrazu se zvláštním citem pro analogovou techniku, včetně její historie. Formálně odkazuje k modernistickým vzorům, současně nahlíží kánon a hegemonii západní kultury kriticky, mj. s ohledem na post-koloniální diskurs, feminismus nebo ekologii. Svou tvorbu pravidelně představuje na samostatných i skupinových výstavách a přehlídkách v Česku i v zahraničí, např. na Close-Up Cinema v Londýně, v Českém centru v Berlíně, v Národní galerii v Praze. V roce 2014 byl jedním z finalistů ceny Leinemann Foundation Award, je finalistou CJCH 2017. Vedle vizuálního umění je také aktivním hudebníkem.

http://dominikgajarsky.com

St 6. prosince, 19:00 (U1)

Martin Kohout – Slides

Krátkometrážní debut Martina Kohouta Slides (2017, 22 min.), představený na letošní výstavě CJCH v Brně, sleduje dvojici protagonistů – Asli a Boru. Jejich spekulativně-melancholická romance se odehrává v současném Londýně, v momentech osamocení uprostřed velkoměsta, v němž je život rámován hlasovými vzkazy a displeji mobilních telefonů. Film bude uveden s autorem, po projekci bude následovat diskuze a prezentace dalších projektů Martina Kohouta z posledních let.

Martin Kohout (nar. 1984) je absolvent Filmové fakulty Akademie múzických umění v Praze (Katedra kamery) a Städelschule ve Frankfurtu (ateliér Simona Starlinga). Dva roky také studoval na UdK v Berlíně. Jeho multimediální tvorba reaguje na nejrůznější životní situace, na neuchopitelnost současného světa a neschopnost individua se v něm zorientovat. Jeho hlavním tématem je médium internetu a sebereflexe člověka v globální komunikaci, která přináší protichůdné zážitky – sblížení i agresi, sebedůvěru i bezmoc. Svou tvorbu představil v posledních letech v českém i mezinárodním kontextu na samostatných i skupinových výstavách, mj. v New Yorku, Pekingu, Tokiu, Berlíně, Paříži nebo Sofii. V roce 2010 byl jedním z finalistů německé ceny Marler Video-Kunst-Preis. Byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2014 a 2017. Od roku 2008 žije v Berlíně.

http://www.martinkohout.com

St 13. prosince, 19:00 (U1)

Mark Ther – Autorská přednáška

Mark Ther (nar. 1979) je český výtvarník, autor videoartu a laureát ceny Jindřicha Chalupeckého. Malbu studoval na Akademii výtvarných umění (Vladimír Skrepl), časem přešel k tvorbě nových médií (Michael Bielický). Jeho krátká, pro leckoho šokující videa často otevírají sexuální i historická tabu v české společnosti. Důležitou reflexí jeho tvorby bylo v roce 2008 předčasné uzavření jeho výstavy v GHMP na Staroměstské radnici z důvodu „homosexuální a nazi propagandy“. V roce 2011 získal za své video Das wandernde Sternlein (2011), které vyprávělo smyšlený příběh zmizení dětí ve třicátých letech v příhraničí, Cenu Jindřicha Chalupeckého. Video šokovalo naturální estetikou – nepřímo zobrazovalo pedofilní akt, ale též obsahovalo řadu symbolických odkazů a metafor, na galerii DOX bylo pro šíření dětské pornografie podáno trestní oznámení.

http://markther.com

Doporučená nebo povinná literatura

Dle pozvaných hostů.

Hodnoticí metody a kritéria

K získání zápočtu z Přednášek hostů musí všichni studenti (1) splnit požadovanou docházku - tolerovány jsou maximálně 2 absence za semestr; (2) odevzdat písemné hodnocení kurzu: v rozsahu min. 1 strany (1800 znaků): uveďte, které z přednášek tohoto semestru pro vás byly důležité, relevantní či zajímavé, které nikoli a proč, případně navrhněte, jaké hosty (typově i jmenovitě) byste v příštích semestrech uvítali. Hodnocení posílejte nejpozději do 31.05.2018 jako přílohu ve formátu pdf současně na tomdvorak@famu.cz, stepanka.simlova@famu.cz a hynek.alt@famu.cz.

Kdo neodevzdá práci v zadaném termínu, musí k hodnocení semestru připojit 1-stránkovou kritickou reflexi jedné vybrané přednášky.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů