Práce s počítači a digitální zobrazování 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PPD3 ZK 2 26S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět je zaměřen na pokročilou práci s digitálním obrazem tak, aby studenti byli schopni úspěšně komunikovat a spolupracovat s grafickým pre-pressovým studiem či s tiskárnou.

Forma studia

Hodnocení

Zápočet (ZS): udělený na základě vypracovaného cvičení a účasti minim. 75%

Zkouška (LS): zahrnuje následující tematické okruhy:

1.Správa barev (CIE 1931, CIE Lab, princip barvové správy, ICC profily, mapování gamutů)

2.Problematika kalibrace a profilace monitoru, tiskárny a skeneru

3.Aplikace barvové správy v AdobePhotoshopu

4.Charakteristika formátů PostScript a PDF, export do formátu PDF.

5.Charakteristika základních operací tiskového workflow.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Práce s počítači a digitální zobrazování 1, 2

Obsah kurzu

Popis předmětu:

V návaznosti na 1. ročník - předmět Práce s počítači a digitální zobrazování - budou studenti provádět pokročilé úpravy fotografií v AdobePhotoshopu. Zvláštní pozornost bude věnována problematice správy barev. Studenti sami provedou profilaci a kalibraci monitoru, tiskárny a skeneru. Získané ICC profily aplikují v AdobePhotoshopu a použijí je pro kontrolní náhled a kontrolní nátisk. S ohledem na event. spolupráci s grafickým pre-pressovým studiem či tiskárnou budou studenti seznámeni s hlavními zásadami tvorby PDF souborů a s tím souvisejícími pojmy.

Jméno přednášejícího: Ing. Jiří Petera

Kontakt: 603 761 747, peterajiri@seznam.cz

Doporučená nebo povinná literatura

Digitální fotografie, Jan Ponec, Milič Jiráček: Univezita Palackého v Olomouci, 2002;

Color Manegemen Systém, Pavel Kočička: Grafie CZ,s.r.o., Praha 2003;

Správa barev, Bruce Fraser, Chris Murhy, Fred Bunting: Computer Press, Brno 2003;

PDF pro tisk, Petr Lozan, Jan Smékal, Kamil Třešňák; Grafie CZ,s.r.o, Praha 2007

Manuály- AdobePhotoshop.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení

Zápočet (ZS): udělený na základě vypracovaného cvičení a účasti minim. 75%

Zkouška (LS): zahrnuje následující tematické okruhy:

1.Správa barev (CIE 1931, CIE Lab, princip barvové správy, ICC profily, mapování gamutů)

2.Problematika kalibrace a profilace monitoru, tiskárny a skeneru

3.Aplikace barvové správy v AdobePhotoshopu

4.Charakteristika formátů PostScript a PDF, export do formátu PDF.

5.Charakteristika základních operací tiskového workflow.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů