Praxe 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PR1 ZK 3 48S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V tomto předmětu si studenti osvojí práci s fotografickými fondy.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Předmět Praxe rozvíjí poznatky studentů z předmětů Identifikace fotografických materiálů, předmětů se zaměřením na restaurování a fotodokumentaci. V prvním ročníku je předmět zaměřen na konfrontaci studentů s obsahy fotografických fondů a důraz bude kladen na identifikaci jednotlivých fotografických technik, především pomocí optické mikroskopie.

V dalším ročníku se studenti zaměří na problematiku poškozených fotografických materiálů, které se ve fondech různých institucí vyskytují. Bude proveden průzkum fyzického stavu daných fondů a na základě vyhodnocení bude navržen restaurátorský záměr.

Doporučená nebo povinná literatura

Dle individuálního zaměření praxe.

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů