Projekt 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PROJ2 ZK 6 13S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Společná práce studentů bez rozdílu ročníku nad daným tématem společenského dosahu, vznikající na základě získaných poznatků od přizvaných odborníků a vlastních zkušeností. Téma projektu se obměňuje a vypisuje se vždy před zahájením akademického roku.

Projektu se můžou zúčastnit studenti bez rozdílu ročníku. Předpokladem je silný zájem o téma a ochota přizpůsobit svou fotografickou práci celkovému konceptu.

Forma studia

Vlastnímu fotografováním předchází přednášky a následně společná cesta do vybraných míst spojená i s několikadenním pobytem. Způsob cílevědomé práce, včetně práce s archivními materiály, směřuje k pochopení zvolené problematiky a jejímu adekvátnímu ztvárnění.

Projekt bude završen výstavou ve vhodném prostoru. V konečné fázi jsou proto společně řešeny otázky výběru fotografií, vhodné výstavní adjustace a celkové prezentace. Výstava je plánovaná v Uherském Hradišti v rámci festivalu Letní filmová škola.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Folklor

Projekt je zaměřen na tzv. Moravské Slovácko (oblast jihovýchodní Moravy), kde jsou dosud mnohé tradiční zvyky udržovány. Budeme sledovat vzhled a život v této oblasti, jakou podobu dnes folklórní zvyky mají, i to, jak se projevuje na vzhledu obcí a vesnickém společenství současná doba - jaký je „folklór“ dnešní vesnice. Pro přijetí do tohoto společenství, a hlubší pochopení všech dějů a souvislostí, bude nezbytný delší pobyt v těchto místech. Folklorní obřady nebo zvyky se týkají různých událostí, které se odehrávají v průběhu roku (dožínky, posvícení, Vánoce, Velikonoce), nebo v průběhu lidského života (narození, svatba, pohřeb).

Této oblasti věnovalo svou pozornost nejen mnoho etnografů, ale i umělců. Ukázky z díla fotografa Erwina Rauppa a malíře Joži Uprky budou prvním průvodcem tímto krajem, jeho zvyky, a jakýmsi úvodem do tohoto tématu. Erudovaným průvodcem po regionu bude PhDr. Helena Beránková, etnografka Moravského zemského muzea, která se touto tématikou dlouhodobě zabývá a za jejíhož přispění budou vybraná i vhodná místa. Podle počtu přihlášených, a po seznámení se s tématem a důkladnou společnou prohlídkou míst, bude zpřesněno zaměření projektu a jeho program, stejně jako způsob fotografování.

Předpokládá se několik vícedenních pobytů v dané lokalitě a následně samostatné fotografování dle dohodnutého systému. Smyslem projektu je kolektivní cílevědomá práce, včetně práce s archivními materiály, která směřuje k pochopení zvolené problematiky a jejímu adekvátnímu ztvárnění.

Úkoly:

Volba míst a vyhledávání potřebných materiálů.

Fotografie z vybraných míst pořízených podle konceptu, který je definitivně určen po sběru materiálu a průzkumu lokalit.

V průběhu práce ukázky formou kontaktů či náhledových tisků.

Odevzdává se:

Počet fotografií a způsob provedení odpovídá tématu a zvolenému fotografickému konceptu. Určen je po společné konzultaci s vedoucím Projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr, který bude doplňován v průběhu projektu:

Beránková, H., Josef Šíma (1859-1929) kreslíř a fotograf. Brno: Moravské zemské muzeum, 2009

kolektiv autorů, Erwin Raupp, Moravská Hellas. Lomnice n. P.: Studio JB, 2010

Musilová, H. (ed.), Joža Uprka (1861-1940). Evropan slováckého venkova. Praha: Národní galerie, 2012

Drápala, D. Pavlicová, M.: Etnografická rajonizace: úvahy nad jejím historickým vývojem a smyslem současné existence. Národopisná revue, Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014, roč. 24, č. 3,

s. 171-188.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zkouška (LS) hodnocení na základě splnění jednotlivých úkolů a odevzdání vybraných fotografií. Předpokladem pro hodnocení je povinná účast na 80% přednášek, 100% účast na společných výjezdech, účast na vypsaných povinných společných konzultacích a odevzdání dohodnutých fotografií v určené podobě a formátu.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů