Restaurování a digitalizace fotografického a filmového obrazu - cvičení 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307RDC3 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se v rámci realizace vlastních restaurátorských prací osvojí základní dovednosti při digitalizaci a restaurování fotografického a filmového obrazu. Stejně tak se seznámí s technickými nástroji, technologickými postupy i technickými normami, které jsou nezbytné k výkonu práce filmového restaurátora.

Forma studia

Jednotlivé pracovní postupy naznačeného workflow si budou moci studenti sami v rámci cvičení Digitalizace a restaurování fotografického a filmového obrazu a dle dohody s vyučujícím vyzkoušet na digitalizaci a digitálním zrestaurování vlastní sbírky fotografií; digitálním tónování a virážování vybrané sekvence černobílého archivního filmu; digitálním zrestaurování a prezentaci vybrané scény z archivního filmu v digitálním kině (vč. provedení historicko-technologického výzkumu).

Předpoklady a další požadavky

Mezi jednotlivé pracovní činnosti tedy bude patřit pro zájemce též seznámení s praktickými základy obsluhy digitálního (D-Cinema) a filmového (35mm/16mm) projektoru a jejich kalibrace z hodnot naměřených spektrofotometrem z promítací plochy pomocí referenčních filmů (SMPTE StEM, Sondor, Kinoton, Dolby, ČSN), stejně jako práce s inspekčním stolem při diagnostice stavu a identifikaci archivních filmových materiálů (snímacích, rozmnožovacích i prezentačních) vč. zhotovování ideogramů a fotogramů i měření hybridním spektrofotometrem densitometrem), nebo výuka authoringu prezentačních digitálních kopií filmů (DCP) pro digitální kina a archivních kopií filmů pro dlouhodobou digitální preservaci (MAP/IAP).

Obsah kurzu

Cílem cvičení je praktické vyzkoušení workflow probíraného v přednášce Digitalizace a restaurování fotografického obrazu se zaměřením na praktické analogové a digitální metody užitečné pro restaurátory fotografického obrazu. Studenti si budou moci sami vyzkoušet pracovní postupy v rámci jednotlivých cvičení zaměřených na restaurování (fotochemické i digitální) a digitalizaci vlastní sbírky fotografií i digitální tónování a virážování vybraného políčka černobílého fotografického záznamu).

Vyučující s nimi bude průběžně konzultovat výsledky jejich praktické práce. Studenti se v rámci praktických cvičení a realizace vlastních restaurátorských prací též seznámí s technickými nástroji, technologickými postupy i etickými principy, technickými normami a právními předpisy, které jsou nezbytné k výkonu práce restaurátora fotografického obrazu.

Osnova / Programme:

Praktická cvičení:

[1/I.]Digitalizace a restaurování vlastní sbírky fotografií (transparentní originální negativy a inverzní originály, netransparentní pozitivní zvětšeniny).

[2/II.]Tónování, virážování a ruční kolorování vybraných políček archivního fotografického záznamu analogovými a digitálními metodami vč. sjednocení mikrostruktury obrazu (dle dobových konvencí významů tónovaných či virážovaných obrazů a dobových technologických postupů).

Doporučená nebo povinná literatura

Paul Read - Mark-Paul Meyer, Restoration of Motion Picture Film. Oxford: Butterworth-Heinemann 2005.

Leo Enticknap, Film Restoration: The Technology and Culture of Audiovisual Heritage. Palgrave Macmillan 2013.

Paolo Cherchi Usai, Silent cinema an Introduction. Londýn: BFU 2002.

Miloslav Novák, Rekonstrukce paměti (české) kinematografie v čase její digitalizace. In: Film a kulturná pämať. SFÚ - AČK 2014.

Raymond Spottiswoode (ed.), The Focal Encyclopedia of Film and Television Techniques. London: Focal Press 1969.

Leo Enticknap, Moving Image Technology. From Zoetrope to Digital. London: Wallflower Press 2005.

Gian Piero Brunetta (ed.), Storia del cinema mondiale V. Teorie, strumenti, memorie. Torino: Giulio Einaudi Editore 2001.

H. Mario Raimondo-Souto, Motion Picture Photography: A History, 1891-1960. North Carolina: McFarland & Company 2007.

Roger Seards. Making Pictures: A Century of European Cinematography. London: Aurum Press - IMAGO 2003.

Richard Misek, Chromatic Cinema. Oxford: Wiley-Blackwell 2010.

Livingstone, Margaret. Vision and Art. Biology of Seeing. New York: Abrams 2002.

Pascal Kamina, Film Copyright in the European Union. Cambridge: Cambridge University Press 2002.

Thomas Dreier - P. Bernt Hugenholtz, Concise European Copyright Law. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2006

Michel Walter ? Silke von Lewinski, European Copyright Law: A Commentary. Oxford: Oxford University Press 2010.

European Digital Cinema Report. Milano: Media Salles 2012.

Steve J. Wurtzler, Electric Sounds. New York: Columbia University 2007.

Barry Salt, Film Style and Technology: History and Analysis. Londýn: Starword 1983.

Howard M. Tremaine, Audio Cyclopedia. Indianapolis: Howard W. Sams & Co 1969.

John G. Frayne, Elements of sound recording. London: Chapman & Hall 1949.

Charles O?Brien, Cinema's Conversion to Sound. Bloomington: Indiana University Press 2005.

John Watkinson, Art of Digital Audio. Burlington: Focal Press 2000.

Robert L. Shanebrook, Making Kodak Film. Rochester: Shanebrook Publishing 2012.

Benjamin A. Luccitti, Student filmmaker?s handbook. H-19. Rochester: Eastman Kodak 1995.

Anil C. Kokaram, Motion Picture Restoration: Digital Algorithms for Artefact Suppression in Degraded Motion Picture Film and Video. Londýn: Springer ? Verlag 1998.

Glenn Kennel, Color and Mastering for Digital Cinema. Burlington: Focal Press 2007.

Richard Kirk, Standard Colour Spaces. London: Filmlight 2010.

Chris van Uffelen, Cinema Architecture. Salenstein: Braun Publishing 2009.

Torkell Sa?tervadet, FIAF Digital Projection Guide. Brusel: FIAF 2012.

Torkell Sa?tervadet, Advanced Projection Manual. Oslo: FIAF ? Norwegian Film Institute 2005.

This Film is Dangerous - A Celebration of Nitrate Film. Brusel: FIAF 2002.

50 Years of Film Archives 1938-1988. Brusel: FIAF 1988.

Harold Brown, Physical Characteristics of Early Films as Aids to Identification. FIAF: 1990.

Estere Riambau (ed.), Multivesions. Barcelona: Filmoteca de Catalunya 2013.

Russell Merritt. Crying in Colour: How Hollywood coped when Technicolour. NFSA Journal 3, 2008.

Journal of Film Preservation 2013, č. 88 (April).

Journal of Film Preservation 2010, č. 83 (November).

Jiří Morávek, Filmové materiály pro I. a II. ročník SOU učební obor filmový laborant. Praha: SPN 1987.

Urban Miroslav, Filmová laboratoř. Praha: AMU 2001.

Josef Pešek, Technické aspekty sestřihu televizních pořadů na magnetických nosičích. Praha: AMU 2006.

Miloslav Hůrka, Když se řekne zvuková film. Praha: ČFÚ 1991.

Otto Levinský ? Antonín Stránská (eds.), Film a filmová technika. Praha: SNTL 1974.

Vojtěch Bouček, Filmová technika I. a II. Praha: ČVUT 1972.

Karel Vítkovský (ed.), Filmové technické minimum. Praha: ČFÚ 1982.

Karel Smrž, Stroj, který probouzí život. Praha: Šolc a Šimáček 1931.

Karel Lörsch, Promítání světelných obrazů. Příručka pro praksi. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého v Praze 1927.

Jiří Havelka (ed.), Nové technologie v kinech. Praha: ÚŘ ČSF ? Filmový ústav 1968.

Karel Vítkovský (ed.), Promítací technika. Učební text pro školení vedoucích kin. Praha: ÚR ČSF 1965.

Metoděj Skříčka (ed.), Základy pro promítače 35 a 16mm filmu. Praha: Československý filmový ústav 1975.

Jiří Folvarčný, Učební texty pro promítače v širokoúhlých kinech. Praha: Ústřední půjčovna filmů 1965.

Miroslav Čvančara, Zaniklý svět stříbrných pláten. Praha: Academia 2011.

Petr Horák ? Vratislav Nejedlý, Základní pojmy v péči o kulturní dědictví. Pardubice: (Fakulta restaurování) Univerzita Pardubice 2013.

Miloslav Novák, Barevná komedie? v digitální podobě. Film a doba 4, 2012.

Specifikace systému digitálního kina. Verze 1.2 (Digital Cinema Initiatives, LLC; 7. 3. 2008). <http://www.mkcr.cz/assets/statni-fondy/statni-fond-pro-podporu-a-rozvoj-ceske-kinematografie/Digital_Cinema_Initiatives.doc>

Návrh 200 českých filmů pro první etapu digitalizace.

<http://www.mediadeskcz.eu/uploaded/ navrhkoncepcedigitalizaceceskychfilmovych_del.pdf>.

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/autorsky>

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně nekterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

<http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=499~2F2004&rpp=100#seznam>

Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

<http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=79236&fulltext=zakon~20o~20audiovizi&rpp=100#local-content>

Digital Agenda for European Film Heritage. Brusel: European Commission 2011.

<www.dae-filmheritage.eu/final-study.html>.

The New Renaissance. Report of the ?Comité des Sages?. Brusel: European Commission 2011. <http://www.ace-film.eu/wp-content/uploads/2011/02/CdS_Final_report.pdf>

Film Heritage in the EU. Brusel: European Commission 2014.

<http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/4th_film%20heritage%20report%20final%20for%20transmission_6962.pdf>

Deklarace IMAGO o Digitálně restaurovaném autorizátu (DRA). Brusel: IMAGO 2012. <http://www.ceskam.cz/userfiles/files/SOUDNI%20PREKLAD%20CZ%20DRA.pdf>.

Code of Ethics. FIAF 2002.

<http://www.fiafnet.org/uk/members/ethics.html>.

Code of Ethics. AMIA 2010. <http://www.amianet.org/groups/committees/elections/2009/referendum.htm>.

Tuzemské a mezinárodní standardy ČSN, ON, ISO, SMPTE, ITU, EBU, AES, CST ad.

Studijní materiály (vč. periodik a technických manuálů) poskytnuté vyučujícím

a dostupné z e-learningového úložiště na Dropboxu pro účastníky kurzu.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet (provedení zadaných praktických dílčích cvičení připravujících studenta na realizaci absolventského projektu zrestaurování krátkého kinematografického

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů