Restaurování papíru

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307RP ZK 4 4T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výroba papíru, kartonů a lepenek - historie, suroviny, zpracování

Fyzikální a chemické vlastnosti papíru

Příčiny a druhy poškození papíru

Záznamové prostředky, jejich složení a stabilita

Obecné zásady konzervace papíru

Konzervátorský průzkum

Desinfekce

Fixace záznamových prostředků trvalá a přechodná

Čištění a bělení

Odkyselování (individuální metody), alkalická rezerva

Doklížení

Celoplošné zpevňování papíru

Rozebírání lepených spojů

Opravy trhlin, doplňování ztrát, retuše

Zpráva o konzervaci/restaurování

Podmínky uložení

Získání uvedených znalostí a jejich praktická aplikace při restaurování konkrétních vzorků papíru.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Knihy:

Ďurovič, M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha - Litomyšl : Paseka, 2002

Hnětkovský, V. a kol.: Papírenská přríručka. Praha : SNTL, 1983.

Blažej, A. Chémia dreva. Bratislava : ALFA, 1975.

Zelinger, J. Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Praha : Academia,1987.

Periodika:

Restaurator, International Journal for the Preservation of Library and Archival Material, K. G. Saur München, ISSN 0034-5806

Paper Conservator (The Journal of the Institute of Paper Conservation), ISSN 0309-4227

Journal of Paper Conservation (Papier Restaurierung), IADA, Wolfgang Jaworek, Stuttgart, ISSN 1563-2628

Journal of AIC, American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, ISSN 0197-1360

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů