Služby v ateliéru restaurování 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307SAR2 Z 1 4T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Jedná se o pomocnou asistenci na katedře fotografie v ateliérech restaurování. Kromě běžných služeb pro ateliér je smyslem také seznámení se s celkovým chodem ateliéru provozem laboratoří atd. Studenti prohlubují svůj vztah k oboru a upevňují si praktické znalosti a dovednosti.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Služby v ateliéru restaurování jsou zaměřeny na pomocné organizační, úklidové a pomocné pracovní aktivity, včetně přípravy experimentálních vzorků, kalibrace a čištění přístrojů atd.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělován za splnění individuálně uložených povinností.

Poznámka

žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů