Současná fotografie a umění 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307SFU2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurz představí rámcová témata spojující médium fotografie se současným uměním v návaznosti na přednášku Teorie a historie fotografie, kurz Dějin české fotografie a Seminář vystavování a kurátorství.

Forma studia

Jednotlivé semináře budou sledovat určitou chronologii, ale hlavně tematickou souvislost. Doplní je návštěvy výstav a hostů. Vzhledem k otevřené povaze současného umění (na rozdíl o dějin umění), ale také v rámci množství možných přístupů bude seminář reagovat na konkrétní zájmy studentů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

 1. úvodní seminář, informace, téma Berlínského Bienále
 2. Moderní / současné / postsoučasné; Mediální / postmediální

(úvod do studia současného umění, souvislost dějin fotografie a dějin umění)

 1. Identita, feminismus, queer, multikulturalismus, poskoloniální studia

(kořeny v Apropriaci, Cindy Sherman, Dan Graham, Okwui Enwezor, Radek Brousil)

 1. Kurátorství a klíčové výstavy současného umění

(Malé dějiny kurátorsvtí, When Attitudes becomes forms, Rooms, Pictures, Documenta)

 1. Vystavování současného umění

(White cube, Institucionální kritiky, Bienalizace, postsoučasné umění, Wolfgang Tillmans)

 1. Konceptuální a postkonceptuální umění

(Peter Osborne, Karel Císař)

 1. Kolaborativní obrat, umělecké/fotografické skupiny

(Atlas, ZIP, Slavs and Tatars, Hynek Alt, Jasanský-Polák, )

 1. Sociální obrat,

(Eva Koťátková, Kateřina Šedá,

 1. umění a výzkum

(News from nowhere)

 1. Nefotografie

(současná mimoaparátová fotografie, X Laruelle)

 1. Dějiny budoucnosti, repolitizace současného umění

(Berlínské bienále, Angažované umění a fotografie)

 1. Videoart a fotografie před internetem

(Jennifer in Paradise, Constant Dullart)

 1. Fotografie po internetu I.

(Marisa Olson, Domenico Quaranta, Gene McHugh, Artie Vierkant)

 1. Fotografie po internetu II.

(DIS, K-HOLE, instagramismus - Manovich, vizualizace, corporate, diagramy, Simon Denny)

 1. Realism/Materialism/Art

(Teorie a fotografie dnes)

 1. Současná narativní fotografie a videoart

(David, Ondák, videoart)

 1. Hudba a fotografie

(Holly Herndon, Diedrich Diedrichsen, ontologie/zvuk/obraz)

 1. Archiv dnes

(Taryn Simon, Simon Deny, Petra Feriancová, Roman Štětina)

(seznam témat je orientační a může se změnit)

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

Ariella Azoulay, Civil Imagination: A Political Ontology of Photography. Verso 2012.

Geoffrey Batchen, Each Wild Idea; Writing, Photography, History. MIT Press 2002.

Charlotte Cotton, The Photograph as Contemporary Art. Thames & Hudson 2014.

Christoph Cox, Jenny Jaskey, Suhail Malik (Eds.)Realism Materialism Art. Sternberg Press 2015.

Tomáš Dvořák,

Karel Císař, Co je to fotografie. Praha: Herrmann & synové 2004.

Karel Císař, Fotografie po konceptuálním umění. Sešity pro umění a příbuzné zóny 11/2011:

http://vvp.avu.cz/wp-content/uploads/2014/08/sesit11-cisar.pdf

Vilém Flusser, Do univerza technických obrazů. Praha: OSVU 2001.

Vilém Flusser, Za filosofii fotografie. Praha: Fra 2013.

Václav Janoščík, Objekt. Praha: Kvalitář 2015.

David Korecký, ed. Médium kurátor, Role kurátora v současném umění. Praha: Agite / VŠUP 2009.

Francoise Laruelle, Koncept nefotografie. Praha: Fotograf 2013.

Lev Manovich, Jazyk nových médií. Praha: Karolinum 2016.

Brian O‘Doherty, Uvnitř bílé krychle. Praha: tranzit 2014.

Hans Ulrich Obrist, Stručná historie kurátorství. Kutná hora: GASK 2012.

Tomáš Poszpiszil, Před obrazem. Praha: OSVU, 1998.

Domenico Quaranta, Beyond New Media Art. Brescia: LINK Editions 2013.

João Ribas (Ed.), In the Holocene. Cambridge: MIT 2015.

Kaja Silverman, The Miracle of Analogy, or The History of Photography, Part 1. Stanford University Press 2015.

Hodnoticí metody a kritéria

Student je povinen během studia připravit asi patnáctiminutovou prezentaci autora, teoretického problému či jiného tématu z oblasti současné fotografie. Prezentace spočívá v představení obrazového materiálu, seznámení s fakty, teoretickou analýzou tvorby autora či jiné dané problematiky a uvedení literatury. Výběr tématu po dohodě s pedagogem. Na konci semestru ústní zkouška, resp. diskuse. Alternativně lze zkoušku splnit vlastním výstavním či uměleckým projektem nad rámec běžných klauzur a ve spojení s probíránými tématy.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů