Stáž

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307ST Z 10 20/D česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Stáž je systematická práce na vybraném pracovišti (archív, muzeum, škola), které shromažďuje fotografie a které smysluplným způsobem dokáže studenta zapojit do procesu praktického vzdělávání a aplikování získaných vysokoškolských vědomostí v oblasti restaurování, archivace, systematizace či dokumentace fotografického fondu. Pracoviště je voleno po dohodě mezi studentem a garantem.

Forma studia

nejsou

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

nejsou

Doporučená nebo povinná literatura

Dle navštívené instituce a individuální konzultace.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení celkového zpracování - restaurování, archivace, systematizace či dokumentace dohodnutého fondu. Délka trvání 20 dní.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů