Sítotisk 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307STK1 ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Intermediální předmět na pomezí mezi fotografií, grafikou a knižním objektem

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Úkoly:

Zimní semestr:

grafický projekt menšího rozsahu na zadané téma

Letní semestr:

projekt podle individuálního zadání

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na projekty mezi fotografií, grafikou, textovou složkou.

Fotografie je zde brána jako vstupní informace, která je tvůrčím způsobem zpracována.

Grafika je pojímána jako způsob uvažování, nikoli pouze jako konkrétní grafická technika. Předmět zahrnuje práci s autorskou knihou, tedy uměleckým artefaktem, buď ve formě klasické knihy nebo jako objektu, který hranice této formy překračuje.

Doporučená nebo povinná literatura

bude upřesněna

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se výtvarné kvalita předložených tisků i jejich technické provedení

Poznámka

Sítotisková dílna KF FAMU, Bolzanova 7.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů