Technologie historických fotografických procesů 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307THFP2 ZK 4 52S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět je zaměřen na získání znalostí o chemické podstatě historických fotografických materiálů, jejich stavbě, způsobu přípravy a zpracování tak, aby studenti byli schopni zvolit vhodný způsob jejich ošetření a archivace.

Obsahem předmětu jsou počátky fotochemie a fotografické chemie; heliografie, daguerrotypie; slané papíry; kalotypie (talbotypie), albuminové papíry, mokrý kolódiový proces, materiály založené na želatinových fotografických emulsích, procesy založené na citlivých železitých solích (kalitypie, VanDyke, kyanotypie?) pozitivní materiály založené na vytvrzování přírodních polymerů (tzv. ušlechtilé tisky - uhlotisk, gumotisk, olejotisk, bromolejotisk, světlotisk?); barevné fotografické materiály.

Předmět bude vyučován jednak formou přednášek a jednak formou praktických cvičení, při nichž studenti budou sami připravovat fotografické materiály vybraných fotografických technik.

Individuální práce studentů budou spočívat ve vytvoření vybraných typů historických fotografických materiálů. Zde budou potom vedle manuální zručnosti kontrolovány především znalosti z oblasti chemické podstaty těchto materiálů a dalších aspektů, z ní vyplývajících.

Forma studia

Výuka bude realizována formou přednášek a řešení praktických úkolů a dle možností rovněž za využití přednáškových vstupů konkrétních odborníků v oblasti historických fotografických technik

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na získání znalostí o chemické podstatě historických fotografických materiálů, jejich stavbě, způsobu přípravy a zpracování tak, aby studenti byli schopni zvolit vhodný způsob jejich ošetření a archivace.

Obsahem předmětu jsou počátky fotochemie a fotografické chemie; heliografie, daguerrotypie; slané papíry; kalotypie (talbotypie), albuminové papíry, mokrý kolódiový proces, materiály založené na želatinových fotografických emulsích, procesy založené na citlivých železitých solích (kalitypie, VanDyke, kyanotypie…) pozitivní materiály založené na vytvrzování přírodních polymerů (tzv. ušlechtilé tisky - uhlotisk, gumotisk, olejotisk, bromolejotisk, světlotisk…); barevné fotografické materiály.

Předmět bude vyučován jednak formou přednášek a jednak formou řešení praktických úkolů, při nichž studenti budou sami připravovat fotografické materiály vybraných fotografických technik. Individuální práce studentů budou spočívat ve vytvoření vybraných typů historických fotografických materiálů. Zde budou potom vedle manuální zručnosti kontrolovány především znalosti z oblasti chemické podstaty těchto materiálů a dalších aspektů, z ní vyplývajících.

Osnova / Programme:

1.Historické fotografické techniky

2.Degradační faktory těchto technik

3.Konzervace a uložení těchto technik z pohledu chemické technologie

Doporučená nebo povinná literatura

Barger, M. S., Blake, W. B. The Daguerreotype, Nineteenth-Century Technology and Modern Science. Baltimore,: Johns Hopkins University Press, 2000.

Bouček, J., Novák, V. Praktická fotografie. Pro posluchače vysokých škol, fotografy-amatéry a fotografy z povolání. 3. rozšířené vydání. Brno: vlastní náklad, 1935.

Bufka, V. .J. Katechismus fotografie. Praha : Hejda & Tuček, [190?].

Crawford, W. The Keepers of Light. A History & Working Guide To Early Photographic Processes. New York : Morgan & Morgan, 1979.

Hendriks, K. B., et al. Fundamentals of Photograph Conservation : A Study Guide. Toronto : Lugus Publications , 1991.

Milbauer, J., et al. Chemická technologie ? Technická fotografie a její využití v praxi, Praha, 1939.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška na konci ZS a LS 2016.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů