Dabing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308DAB Z 1 14S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou filmového a televizního dabingu a postsynchronu.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování oborových předmětů o zvuku a praktických cvičení prvního ročníku.

Obsah kurzu

Studenti se seznámí s problematikou filmového a televizního dabingu a postsynchronu. Jedná se o samostatnou disciplínu, na níž se u nás i ve světě zvukaři specializují. Cílem je předat praktické filmové i televizní zkušenosti vyučujících. Při přednáškách je kladen hlavní důraz na spojení teoretických poznatků z jiných předmětů s praxí.

Doporučená nebo povinná literatura

Bouček, V.: Filmová technika - skripta ČVUT

Havel, V.: Mé vzpomínky na Lucerna film AB Barrandov

Kalaš, J.: Vývoj hudby - skripta AMU

Novotný, M. R. a kol.: Výroba ruchových efektů

Novotný, M. R. a kol.: Rozbor činnosti mistrů zvuku FSB

Sadoul, G.: Dějiny filmu

Sadoul, G.: Zázraky filmu

Skřička, M.: Příručka promítače

Škvor, Zd.: Elektroakustika - skripta ČVUT

články v časopisu Stereo a video

články v časopisu Fersehen und Kinotechnik

články v měsíčníku Technický magazín

poznámky ze školení „Zvuková technika“ - Filmové studio Barrandov (ing. Ivo Vítek, ing. Blanka Urbánková, ing. Ivo Špalj)

poznámky z osobních rozhovorů pedagoga V. Hálka se zakladatelkou českého dabingu Irenou Skružnou, s úpravkyní dialogů Dr. Zdenkou Psůtkovou, s režiséry K. M. Walló a Ludvíkem Žáčkem)

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška za zadané látky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů