English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Dabing

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308DAB Z 1 14/S česky letní
Garant předmětu:
Martin ŽENÍŠEK
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Martin ŽENÍŠEK
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou filmového a televizního dabingu a postsynchronu.

Forma studia:

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky:

Absolvování oborových předmětů o zvuku a praktických cvičení prvního ročníku.

Obsah kurzu:

Studenti se seznámí s problematikou filmového a televizního dabingu a postsynchronu. Jedná se o samostatnou disciplínu, na níž se u nás i ve světě zvukaři specializují. Cílem je předat praktické filmové i televizní zkušenosti vyučujících. Při přednáškách je kladen hlavní důraz na spojení teoretických poznatků z jiných předmětů s praxí.

Doporučená nebo povinná literatura:

Bouček, V.: Filmová technika - skripta ČVUT

Havel, V.: Mé vzpomínky na Lucerna film AB Barrandov

Kalaš, J.: Vývoj hudby - skripta AMU

Novotný, M. R. a kol.: Výroba ruchových efektů

Novotný, M. R. a kol.: Rozbor činnosti mistrů zvuku FSB

Sadoul, G.: Dějiny filmu

Sadoul, G.: Zázraky filmu

Skřička, M.: Příručka promítače

Škvor, Zd.: Elektroakustika - skripta ČVUT

články v časopisu Stereo a video

články v časopisu Fersehen und Kinotechnik

články v měsíčníku Technický magazín

poznámky ze školení „Zvuková technika“ - Filmové studio Barrandov (ing. Ivo Vítek, ing. Blanka Urbánková, ing. Ivo Špalj)

poznámky z osobních rozhovorů pedagoga V. Hálka se zakladatelkou českého dabingu Irenou Skružnou, s úpravkyní dialogů Dr. Zdenkou Psůtkovou, s režiséry K. M. Walló a Ludvíkem Žáčkem)

Hodnoticí metody a kritéria:

Ústní zkouška za zadané látky

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 318
Seminárka KZT

(Lažanský palác)
ŽENÍŠEK M.
15:40–17:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:40–17:15 Martin ŽENÍŠEK Seminárka KZT
Lažanský palác
přednášková par. 1
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2018