English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Film a život

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308FZ Z 1 14/S česky zimní i letní
Garant předmětu:
Jakub KUDLÁČ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jakub KUDLÁČ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Historie filmové hudby sahá k počátkům filmu a nekryje se úplně s historií zvukového filmu. V momentě nástupu zvukového filmu tak zde již existovala určitá zvyklost užití hudby ve filmu, která spoluformovala jak tvůrčí postupy, tak očekávání publika. Tato prvotní zvyklost, jakkoli prchavá a proto jen těžko uchopitelná, vytvořila estetické předpoklady pro nástup filmové hudby.

Hudba ve filmu byla ve svých počátcích předmětem mnoha experimentů, z nichž se budeme zabývat zejména Pudovkinem, Langem a Clairem. Některé z těchto různých stylů filmové hudby se navzdory své teoretické přitažlivosti neujaly jako standard pro užití ve filmu. Rovněž se budeme věnovat počátkům tzv. klasického hollywoodského stylu, který se posléze stal nejvlivnějším a nejobvyklejším způsobem užití hudby ve filmu. Poté budeme alespoň v obrysech zkoumat vývoj těchto raných typů filmové hudby, jejich zapadání a znovuzrozování. Součástí kurzu bude množství příkladů ilustrujících jednotlivé tendence a estetické principy.

Forma studia:
Předpoklady a další požadavky:
Obsah kurzu:

1.1. Stylové a estetické předpoklady filmové hudby. Přehled a výklad narativních hudebních přístupů s důrazem na romantický proud programní hudby a starší tradici hudebních nápodob.

2.2. Hudba v období němého filmu.

3.3. Počátky zvukového filmu I. Německo. Lang (M, Das Testament des Dr. Mabuse), Pabst (The Threepenny Opera).

4.4. Počátky zvukového filmu II. Francie.

5.5. Počátky zvukového filmu III. Sovětský svaz.

6.6. Počátky zvukového filmu IV. USA.

7.7. Klasický hollywoodský styl I.

8.8. Klasický hollywoodský styl II.

Doporučená nebo povinná literatura:
Hodnoticí metody a kritéria:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
KUDLÁČ J.
19:00–21:00
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 19:00–21:00 Jakub KUDLÁČ Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
KUDLÁČ J.
14:00–15:35
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
volitelný předmět
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–15:35 Jakub KUDLÁČ Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
volitelný předmět přednášková par. 1
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2018