Matematika a fyzika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308MAF1 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy obecné fyziky a připravit je na předměty, které vyžadují pochopení fyzikálních procesů v oblasti elektroakustiky.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Všeobecné znalosti fyziky na úrovni středoškolského vzdělání.

Obsah kurzu

Obsahem předmětu jsou základy obecné fyziky, jejichž poznání je nutným předpokladem pro pochopení fyzikálních procesů v oblasti elektroakustiky. Látka je podávaná se zřetelem na specifické potřeby přípravy studentů oboru Zvuková tvorba.

Doporučená nebo povinná literatura

Horák, Z., Krupka, F.: Fyzika, SNTL, Praha 1976,1981

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů