English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Matematika a fyzika 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308MAF2 ZK 42 2/T česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy obecné fyziky a připravit je na předměty, které vyžadují pochopení fyzikálních procesů v oblasti elektroakustiky.

Forma studia:

Přednáška

Předpoklady a další požadavky:

Všeobecné znalosti fyziky na úrovni středoškolského vzdělání.

Obsah kurzu:

Obsahem předmětu jsou základy obecné fyziky, jejichž poznání je nutným předpokladem pro pochopení fyzikálních procesů v oblasti elektroakustiky. Látka je podávaná se zřetelem na specifické potřeby přípravy studentů oboru Zvuková tvorba.

Doporučená nebo povinná literatura:

Horák, Z., Krupka, F.: Fyzika, SNTL, Praha 1976,1981

Hodnoticí metody a kritéria:

Ústní zkouška

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2017