Matematika a fyzika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308MAF2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy obecné fyziky a připravit je na předměty, které vyžadují pochopení fyzikálních procesů v oblasti elektroakustiky.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Všeobecné znalosti fyziky na úrovni středoškolského vzdělání.

Obsah kurzu

Obsahem předmětu jsou základy obecné fyziky, jejichž poznání je nutným předpokladem pro pochopení fyzikálních procesů v oblasti elektroakustiky. Látka je podávaná se zřetelem na specifické potřeby přípravy studentů oboru Zvuková tvorba.

Doporučená nebo povinná literatura

Horák, Z., Krupka, F.: Fyzika, SNTL, Praha 1976,1981

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů