Conforming audio

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308MCA Z 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

absolvent bude mít praktickou zkušenost s modely zpracování zvukových dat od natáčení po postprodukci, viz. „obsah kurzu“

Forma studia

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Seznámení studentů se základními modely zpracování zvukových dat od natáčení po postprodukci. Vysvětlení důležitosti a významu metadat, jejich možnosti, organizace a návaznosti. Možnosti výměny zvukových dat mezi střižnou a zvukovou (post)produkcí. Význam a možnosti EDL, AAF, XML.

Reconforming - úprava již rozpracovaného projektu podle přestříhaného video materiálu.

Praktické ukázky v softwarech Synchro Arts - Titan, Sound In Sync - Ediload, Virtual Katty, The Cargo Cult - Conformalizer, Avid - Pro Tools Ultimate.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

zájem a aktivní účast

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů