Audio-vize: vzájemný vliv auditivních a vizuálních vjemů (ve filmu a dalších audiovizuálních formác

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308MCHION Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Ladislav GREINER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ladislav GREINER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Modul posluchačům přiblíží vztahy a mechanismy vzájemné funkce obrazu a zvuku

ve filmu a dalších audiovizuálních formách.

Forma studia

workshop

Předpoklady a další požadavky

zájem o téma

Obsah kurzu

Poznatky Michela Chiona v oblasti zvukové dramaturgie a vzájemných vztahů obrazu a zvuku patří mezi základní pilíře teoretické výuky na KZT FAMU.

Modul by měl posluchačům přiblížit vztahy a mechanismy vzájemné funkce obrazu a zvuku.

Ve čtyřech seancích budou probrány mj. kulturní, historické a psychofyziologické aspekty

účinků AV materiálu, audio-vize dnes a v minulosti (počínaje začátky kinematografie),

metoda analýzy AV ukázek, filmová hudba či audio-vize mimo film.

Workshop bude probíhat ve francouzském jazyce se simultánním tlumočením do češtiny,

počet míst omezen.

Doporučená nebo povinná literatura

Bláha Ivo – Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU 2004, 2006

Cooke Mervyn – Dějiny filmové hudby, Casablanca 2011

Janoušek Ivo – ABC akustiky pro hudební praxi, Supraphon 1979

Syrový Václav – Malý slovník pojmů z elektroakustiky a hudební akustiky, AMU 2001

Töteberg Michael – Lexikon světového filmu, Orpheus 2006

Zenkl Luděk – ABC hudební nauky, Supraphon 1986 (či jiná učebnice hudební nauky).

kolektiv – Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury, NAMU 2012

Hodnoticí metody a kritéria

absolvování celého modulu

Poznámka

Workshop bude probíhat ve francouzském jazyce se simultánním tlumočením do češtiny,

počet míst omezen.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů