Hudební a zvuková režie Prague Proms

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308MHZ Z 1 18S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent získá zkušenosti s realizací hudební a zvukové nahrávky televizního záznamu 2 koncertů hudebního festivalu Prague Proms (21.6. Danny Elfman: Koncert pro housle a orchestr, 28.6. Gordon Goodwin´s Big Phat Band /výběr nejlepších jazzových hráčů z Los Angeles/) - nahrávání a mixáž pod vedením významného současného hudebního a zvukového režiséra Michala Pekárka.

Forma studia

praktické cvičení/modul

Předpoklady a další požadavky

hluboký a rozvíjený zájem o hudební nahrávání a mix

Obsah kurzu

Modul je určen studentům KZT, kteří výrazně tíhnou k realizaci hudebních nahrávek a mixu - předpokládá se zápis posluchačů s hlubokým a rozvíjeným zájmem o tuto oblast.

Doporučená nebo povinná literatura

Zamazal, V.: Hudební nástroje před mikrofonem - Supraphon 1975

Janoušek, I.: ABC akustiky pro hudební praxi (Supraphon)

Vlachý, V.: Praxe zvukové techniky - Muzikus 1995

Syrový, V.: O původu zvuků. In DISK 4/2003, AMU, Praha. s. 48?50. (ISSN 1213-8665)

Kopecký, P.: Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování. AMU 2008, Praha. (ISBN 978-80-7331-121-6)

Syrový, V.: Hudební zvuk - AMU Praha 2009

Dickreiter, M.: Mikrofon-Aufnahmetechnik. Hirzel Verlag, 2003 Stuttgart. (ISBN 3-7776-1199-9)

Huber, D. M. Williams, P.: Professional Microphone Techniques. Mix Books Emeryville 1998 (ISBN 0-872886-85-9)

Ex:

Adam, Nathan: Multiplatinum Pro Tools / FocalPress

Collns Mike: Music Produktions, Recording and Mixing / FocalPress

Hodnoticí metody a kritéria

nutno absolvovat oba 2 termíny

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů