Lavalier Bootcamp

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308MLAVA Z 1 10 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se seznámí se standardními i problematickými příklady používání mikroportů a prakticky si je vyzkouší. Porovnají poslechy, pořízené různými druhy mikrofonků a mikrofonních tyčí, a získají znalosti o ekonomických i psychologických aspektech použití mikroportu.

Forma studia

praktický workshop

Předpoklady a další požadavky

zájem o téma

Obsah kurzu

Studenti se seznámí se základní problematikou bezdrátového přenosu signálu. Vyzkouší si praktické činnosti na sobě vzájemně, rozdělení do trojic – jeden v roli mistra zvuku (poslouchá akustický signál), druhý v roli mikrofonisty – portaře, který mikroport umisťuje podle pokynů mistra zvuku, a třetí v roli herce (v trojici se budou střídat). Studenti si vyzkouší základní portovací techniky na běžných kostýmech a budou seznámeni s typicky problematickými situacemi. Dále absolvují srovnávací poslech a seznámí se s ekonomickými i psychologickými aspekty použití mikroportu.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

absolvování celého modulu

Poznámka

MgA. Radim Lapčík (nar. 1988)

Vystudoval KZT FAMU, kde se věnoval převážně teorii zvukové tvorby, a živí se jako placový zvukař na volné noze, díky čemuž měl příležitost posbírat zkušenosti s praxí na nejrůznějších úrovních – od internetového videa, přes televizní tvorbu, až po filmové projekty. Dodnes se běžně vyskytuje i na asistentských pozicích, k čemuž práce s mikroporty neodmyslitelně patří.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů