English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Malá rozhlasová forma

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308MROF Z 1 česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem cvičení je prokázat schopnost koncipování a realizace zvukově dramatického díla.

Forma studia:

Samostatné praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky:

Tvůrčí cit pro formu zvukově dramatického díla rozhlasového typu a schopnost zvukové realizace digitální technikou.

Obsah kurzu:

Student má v praktické práci prokázat schopnost koncipování a výstavby zvukově dramatického díla, estetický cit při výběru zvukových komponentů a jejich ztvárnění do ucelené formy. Může se jednat např. o realizaci příběhu vyprávěného zvukem, rozhlasovou reportáž, fejeton, apod. Zároveň má prokázat schopnost samostatné zvukové práce s počítačovou technikou.

Doporučená nebo povinná literatura:

Bláha Ivo - Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. AMU Praha 2006

Hůrka Miloslav - Estetika zvuku ve filmu ČsFÚ 1965

Smetana C. - Praktická elektroakustika. SNTL 1981

Hodnoticí metody a kritéria:

Akreditace je udělena na základě komisionelního hodnocení předložené nahrávky a písemné explikace.

Webová stránka předmětu:
http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-zvukove-tvorby-kzt/materialy-k-vyuce-1/zadani-oborovych-cviceni-1-rocniku-kzt/?portal_status_message=%C3%9Apravy%20byly%20stornov%C3%A1ny.
Poznámka:

-

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 8. 2017