English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Soundscape

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308MSC Z 2 2/D česky zimní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem kurzu je pochopení konceptu ?soundscape? a jeho použití v umělecké tvorbě a výzkumu.

Forma studia:

Přednáška, praktické cvičení, diskuze

Předpoklady a další požadavky:

žádné

Obsah kurzu:

V roce 1977 přišel s pojmem ?soundscape? kanadský skladatel a teoretik Murray Schaefer. Z hlediska akustické ekologie tato definice nabízí určitý pohled na zvukové prostředí a popisuje rozdíl a vztahy mezi zvukovými složkami, které definují signifikantní vlastnosti zvukové krajiny. Neexistují ?ošklivé? nebo ?hezké? zvuky, existuje však určitý vztah mezi estetickým vnímáním zvuku a jeho psychoakustickými vlastnostmi.

Doporučená nebo povinná literatura:

Blesser, Barry & Linda-Ruth Salter (2007) Spaces speak, are you listening? Experiencing aural architecture. MIT Press.

Bull, Michael and Back, Les (eds.) (2003) The Auditory Culture Reader. Oxford and New York: Berg.

Chion, Michel (2009) Guide To Sound Objects. Pierre Schaeffer and Musical Research. Translated by John Dack and Christine North. http://monoskop.org/images/0/01/Chion_Michel_Guide_To_Sound_Objects_Pierre_Schaeffer_and_Musical_Research.pdf

Schafer, Murray (1992) A Sound Education. 100 Exercises in Listening and Sound-Making. Arcana Editions.

Smalley, Dennis (2007) Space-form and the Acousmatic Image. Organised Sound 12(1), pp. 35-58.

Hodnoticí metody a kritéria:

100% aktivní účast a vypracování praktického cvičení. Úkoly ke cvičení dostane student v průběhu modulu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

S sebou nahrávací zařízeni, sluchátka a počítač se zvukovou střižnou.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 8. 2017