English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Technologické postupy mezi obrazovou střižnou a zvukovou postprodukcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308MTP Z 1 1/D česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem modulu je poskytnout studentům Katedry střihové skladby přehled o současných možnostech zvukové postprodukce, přispět k lepšímu pochopení dění na tomto poli a napomoci bezproblémovějšímu průběhu vzniku audiovizuálních děl z hlediska technologické spolupráce střihu obrazu a zvuku.

Forma studia:

seminář

Předpoklady a další požadavky:

znalost základních editačních SW

Obsah kurzu:

1.shrnutí možností přenosu zvukových dat mezi obrazovou sřižnou a zvukovým studiem

2.technické pojmy týkající se zvukové postprodukce a přenosu zvukových dat z obrazové střižny i zpět

3.důležité postupy, které mohou následně ulehčit komplexní vznik audiovizuálního díla.

4.nejčastější chyby, které se vyskytují v běžné praxi

5.základní možnosti editace a organizace zvukového materiálu v ProTools.

6.praktické ukázky jednotlivých technologických možností a postupů od jednoduchých po složitější projekty.

Doporučená nebo povinná literatura:

žádné

Hodnoticí metody a kritéria:

zápočet bude udělen za absolvování předmětu

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

žádné

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 8. 2017