English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Politický film 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308PF1 ZK 2 26/S česky zimní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

in progress

Forma studia:

řízený dialog, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích

Předpoklady a další požadavky:

in progress

Obsah kurzu:

Dvousemestrální kurz se zaměří na představení stěžejních politických filmů a proměnu toho žánru po druhé světové válce. Nebudeme se zabývat ani filmy o politice, ani propagandistickými filmy, nýbrž kinematografií bezprostředně politickou, angažovanou.

Po každém promítání bude následovat seminář, ve kterém objasníme základní marxistické pojmy jako dialektický materialismus, třídní boj, základna a nadstavba a diktatura proletariátu, a podíváme se na jejich osud v dějinách 20. století.

Pokusíme se také zaznamenat proměnu žánru politického filmu po 2. světové válce, kde se vynořují otázky nových podob moci, absence lidu či nových forem rezistence a tématem postmarxistických filosofů se stává víra v tento svět (Deleuze) a mesianismus bez mesiášství (Derrida).

filmy a témata

1) Ejzenštejn a dialektika

2) třídní boj ? Válka skončila

3) dělat film politicky ? Godard

4) společnost spektáklu ? Debord

5) revoluce ? Zabriskie Point

Doporučená nebo povinná literatura:

in progress

Hodnoticí metody a kritéria:

účast

absolvování závěrečné zkoušky

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 10. 2017