Praktika oboru zvuková tvorba

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308POZ Z 1 8S česky zimní

Garant předmětu

Ladislav GREINER, Vladimír SKALL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ladislav GREINER, Vladimír SKALL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět slouží jako úvod do praktické problematiky oboru Zvuková tvorba.

Cíl praktika:

  1. Poučení o základních zvukových zařízeních a technologiích
  2. Natočení a hodnocení společného zvukového cvičení.

Forma studia

V úvodní přednášce jsou studenti seznámeni s funkcí sluchu, vývojem záznamu, technikou záznamu a následně i obsluhou záznamového zařízení, se kterým jsou ve dvou skupinách vysláni do terénu, aby své okolí vnímali nikoli vizuálně, ale auditivně. Dle vlastní volby provedou záznam libovolné akce - prostředí které je zvukově zaujalo. V odpolední části při poslechu a vzájemném hodnocení výsledků následuje seznámení se současnou technikou a s možnostmi technologií ve zvkovém oddělení Studia Famu.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast při výkladu a cvičení.

Obsah kurzu

Pro studijní obory FAMU, mimo oboru Zvuková tvorba:

Poučení o typech a frekvenční charakteristice mikrofonů a o druzích zvukového záznamu. Praktická instruktáž techniky nahrávání zvuku. Zadání individuálního praktického úkolu - např. nahrání krátké zvukové reportáže: rozhovor 2 lidí v reálném prostředí (včetně zvukové atmosféry, případně ruchů, bez střihu záznamu). Maximální délka 5 minut. Poslech a zhodnocení výsledných nahrávek ve studiu.

Prohlídka zvukových pracovišť fakulty, seznámení s jejich vybavením, se zařízeními pro záznam, střih, úpravu a mixáž zvuku a s užívanými technologickými postupy při zpracování zvuku k filmovým a TV cvičením.

Studenti budou využívat materiál a zařízení Studia FAMU. Rozsah: 1 den

Pro studijní obor Zvuková tvorba FAMU:

Instruktáž o technickém vybavení zvukových pracovišť školy , zejména seminární pracovny KZT.

Doporučená nebo povinná literatura

Antologie textů pro 1. ročníky FAMU

Borwick, J. (1994): Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford. (ISBN 0-19-816381-9)

Chion, M. (1994): Audio-Vision. Sound of Screen. Columbia University Press, New York. (ISBN 0-231-07899-4)

Hodnoticí metody a kritéria

Předložení výsledku vlastní praktické práce a její obhájení v kolektivu studentů praktik. Zápočet.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů