English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Praktika oboru zvuková tvorba

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308POZ Z 1 8/S česky zimní
Garant předmětu:
Ladislav GREINER, Vladimír SKALL
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Ladislav GREINER, Vladimír SKALL
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Předmět slouží jako úvod do praktické problematiky oboru Zvuková tvorba.

Cíl praktika:

1) Poučení o základních zvukových zařízeních a technologiích

2) Natočení a hodnocení společného zvukového cvičení.

Forma studia:

V úvodní přednášce jsou studenti seznámeni s funkcí sluchu, vývojem záznamu, technikou záznamu a následně i obsluhou záznamového zařízení, se kterým jsou ve dvou skupinách vysláni do terénu, aby své okolí vnímali nikoli vizuálně, ale auditivně. Dle vlastní volby provedou záznam libovolné akce - prostředí které je zvukově zaujalo. V odpolední části při poslechu a vzájemném hodnocení výsledků následuje seznámení se současnou technikou a s možnostmi technologií ve zvkovém oddělení Studia Famu.

Předpoklady a další požadavky:

Aktivní účast při výkladu a cvičení.

Obsah kurzu:

Pro studijní obory FAMU, mimo oboru Zvuková tvorba:

Poučení o typech a frekvenční charakteristice mikrofonů a o druzích zvukového záznamu. Praktická instruktáž techniky nahrávání zvuku. Zadání individuálního praktického úkolu - např. nahrání krátké zvukové reportáže: rozhovor 2 lidí v reálném prostředí (včetně zvukové atmosféry, případně ruchů, bez střihu záznamu). Maximální délka 5 minut. Poslech a zhodnocení výsledných nahrávek ve studiu.

Prohlídka zvukových pracovišť fakulty, seznámení s jejich vybavením, se zařízeními pro záznam, střih, úpravu a mixáž zvuku a s užívanými technologickými postupy při zpracování zvuku k filmovým a TV cvičením.

Studenti budou využívat materiál a zařízení Studia FAMU. Rozsah: 1 den

Pro studijní obor Zvuková tvorba FAMU:

Instruktáž o technickém vybavení zvukových pracovišť školy , zejména seminární pracovny KZT.

Doporučená nebo povinná literatura:

Antologie textů pro 1. ročníky FAMU

Borwick, J. (1994): Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford. (ISBN 0-19-816381-9)

Chion, M. (1994): Audio-Vision. Sound of Screen. Columbia University Press, New York. (ISBN 0-231-07899-4)

Hodnoticí metody a kritéria:

Předložení výsledku vlastní praktické práce a její obhájení v kolektivu studentů praktik. Zápočet.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2018