Seminář teorie zvukové tvorby 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308STZT1 Z 1 14S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je naučit posluchače kriticky nahlížet na již získané znalosti ze zvukové teorie a samostatně pracovat s teoretickou literaturou.

Forma studia

Předmět probíhá formou semináře.

Předpoklady a další požadavky

Předmět navazuje na přednášky Teorie zvukové tvorby 2.

Obsah kurzu

Na začátku semestru posluchači obdrží seznam témat, každý semestr bude mít vlastní dramaturgii a bude tvořit uzavřený celek. Posluchač samostatně připraví referát s filmovými ukázkami, jehož smyslem je analyticky reflektovat probíranou látku, vést diskuzi na dané téma a obhájit své hledisko.

Doporučená nebo povinná literatura

Chion, M. Audio-Vision: Sound on Screen (in English, translated by Claudia Gorbman). New York: Columbia University Press

Sounds and Perception: New Philosophical Essays, Matthew Nudds and Casey O'Callaghan (eds.) USA: Oxford University Press, 2009

Murch, W. In the Blink of an Eye Revised 2nd Edition, Silman-James Pr; 2 Revised edition, 2001

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři

Vypracování referátu a jeho prezentace

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů