Zvuková tvorba v animovaném filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308Z Z 1 13S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je teoretická i praktická příprava k animovaným cvičením.

Forma studia

Předávání praktických zkušeností pedagoga a vlastní kreativní činnost.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování oborových předmětů v předchozím období studia.

Obsah kurzu

Předmět má povahu tvůrčí dílny specializované na tvorbu zvukové složky animovaného filmu. Slouží jako příprava k vlastním praktickým cvičením studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

Dufek, Robert - Typy zvukové skladby v animovaném filmu, FAMU 2003

Müller, Štěpán - Zvuková složka animovaného filmu, FAMU 1998

Müller, Štěpán - Zvuková dramaturgie animovaného filmu, FAMU 2003

Hodnoticí metody a kritéria

Akreditace je udělena za aktivní účast ve výuce a za splnění zadaného praktického úkolu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů