Absolventský film 1 (scénář)

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309AFM1 ZK 6 česky letní

Garant předmětu

Jiří KUBÍČEK, Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří KUBÍČEK, Michaela PAVLÁTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolventským filmem prokáže student své samostatné režijní a tvůrčí schopnosti. Obsah filmu, forma a zvolená animační technika je dle vlastního výběru studenta.

Cílem cvičení Absolventský film 1 (scénář) je vytvořit literární a obrázkový scénář (storyboard) absolventského filmu a výtvarné návrhy, ze kterých bude patrné vizuální řešení i zvolená technika filmu.

Forma studia

konzultace námětu a scénáře, diskuse v dílně, vlastní kreativní činnost

Předpoklady a další požadavky

Požadavky na cvičení jsou součástí Bílé knihy.

Obsah kurzu

Náplní cvičení je vytvořit literární scénář pro magisterský absolventský film. Další součástí je také jednoduchý obrázkový scénář (storyboard) a výtvarné návrhy, ze kterých bude patrné o čem film bude i jak bude vypadat.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura není předepsána.

Hodnoticí metody a kritéria

Posuzuje se studentem předložená odborná práce.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto cvičení.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů